Seminar de instruire pentru avocati

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor organizeaza sesiuni de instruire pentru reprezentantii entitatilor raportoare prevazute la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata.

In acest context, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, prin Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor au programat un seminar de instruire in data de 17 iunie 2015, care se va desfasura la sediul I.N.P.P.A in intervalul orar 10:00-13:00, activitate ce se adreseaza avocatilor, entitati prevazute la art. 10 lit. f din legea speciala mentionata mai sus, sesiune ce este inclusa in Planul de instruire aprobat pentru anul curent, postat pe website-ul institutiei la sectiunea “programe/instruiri”.

Conform PROTOCOLULULUI  incheiat intre Uniunea Nationalã a Barourilor din Romania si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor cu privire la schimbul reciproc de date si informatii, partile vor coopera permanent in vederea adoptarii unor puncte de vedere commune pentru elaborarea de noi acte normative sau modificarea celor in vigoare ce reglementeaza domeniul spalarii banilor, cat si pentru perfectionarea cooperarii.

Noua DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141/73 din data de 5.06.2015) precizeaza expres modalitatile de garantare a drepturilor avocatilor la protectia secretului profesional:

39. In cazul anumitor entitati obligate, statele membre ar trebui sa aiba posibilitatea de a desemna un organism corespunzator de autoreglementare in calitate de autoritate care este informata in prima instanta in locul unitatii de informatii financiare. In conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, un sistem in care raportarea se face in primul rand catre un organism de autoreglementare constituie o garantie importanta pentru a mentine protectia drepturilor fundamentale in ceea ce priveste obligatiile de raportare aplicabile avocatilor. Statele membre ar trebui sa furnizeze mijloacele si modalitatea de pastrare a secretului profesional si a confidentialitatii si de respectare a vietii private”.

Activitatea de formare profesionala cuprinde 2 module, respectiv :

1) Modulul teoretic ce se va axa pe: Cunoasterea clientelei si monitorizarea relatiei de afaceri: conformitate,  Sanctiunile financiare (TFS) si Finantarea terorismului: reglementari si aplicare.

2) Modulul practic va include: Cazuistica in domeniul AML/CFT, tipologii.  Sistemul de raportare on-line.

In  cadrul programului va fi o sectiune dedicata intrebarilor si raspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezulta din prezentarile expuse de catre lectorii Oficiului sau din experienta participantilor.

Seminarul se va desfasura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucuresti. Participarea este gratuita. Inscrierile se fac prin e-mail la office@inppa.ro pana la data de 16 iunie 2015, in limita a 30 locuri. Participantilor avocati la seminar li se vor acorda 5 ore de pregatire profesionala continua.