Wolf Theiss, despre pragmatism și inovare, până la finalizarea cu succes a tranzacțiilor

Interviu exclusiv oferit publicației Legal Innovation de către: Bryan Jardine, Partener Wolf Theiss, Ligia Cecilia Popescu, Partener Wolf Theiss, Flavius Florea, Counsel Wolf Theiss, Claudia Chiper, Partner Wolf Theiss

Care sunt principalele tendințe și schimbări în ceea ce privește practica avocaturii de business, cum ar fi tehnologia, reglementările și globalizarea?

Bryan Jardine: Piața locală a avocaturii de afaceri a crescut considerabil în 2022. Am asistat la o consolidare și creștere în domeniile IT/TMT, servicii financiare și bunuri de larg consum și observăm, de asemenea, un interes tot mai mare din partea investitorilor în sectorul energetic din România (în special al energiei regenerabile) și al infrastructurii în general.

Ne așteptăm ca, în 2023, cel mai mare volum de muncă prestată de avocații noștri să continue să provină din sectorul fuziunilor și achizițiilor și al litigii, dar, de asemenea, vom continua să oferim zilnic asistență în domenii precum Employment, Data Protection și Real Estate. Apetitul investitorilor acoperă o serie de sectoare, printre cele mai importante numărându-se tehnologia, energia (atât convențională cât și regenerabilă) și producția.

Cum vedeți evoluția și dezvoltarea arbitrajului și medierii în soluționarea disputelor comerciale în 2023?

Ligia Cecilia Popescu: În 2023, arbitrajul rămâne o formă de soluționare a disputelor preferată de marii investitori corporatiști. Disputele comerciale soluționate prin arbitraj sunt potențate în 2023 de aspecte internaționale cum ar fi sistemul de sancțiuni aplicat Rusiei. În același timp, arbitrajul comercial, în primul rând prin regulile aplicabile, trebuie să răspundă provocărilor generate de nevoia de modernizare care se manifestă prin aspecte legate de utilizarea tehnologiei și respectarea diversității. Medierea este o metodă alternativă de soluționare a disputelor comerciale pentru care se optează din ce în ce mai mult în fazele pre-litigioase, având o rată de succes în creștere. Domeniile predilecte unde disputele sunt supuse arbitrajului sunt în continuare construcțiile și infrastructura, energia. Echipa Wolf Theiss București gestionează în 2023 arbitraje comerciale internaționale cu o valoare de peste 150 milioane EUR din care se evidențiază participarea într-un consorțiu internațional care asistă Republica Moldova într-un arbitraj investițional în domeniul energiei.

Cum poate ajuta Wolf Theiss companiile să își gestioneze riscurile și să își protejeze afacerile în cazul unor evenimente neașteptate, cum ar fi pandemii sau dezastre naturale?

Bryan Jardine: Pe fondul a doi ani de pandemie, companiile românești au luat măsuri pentru a-și crește agilitatea și reziliența, experimentând noi modele de business și planuri de urgență. Asistăm la o creștere a mediului de afaceri românesc și există multe oportunități. De asemenea, am remarcat evoluția și adoptarea unor produse de asigurare mai sofisticate pentru afaceri (de exemplu: titlu de proprietate, garanție și despăgubire, D&O, întrerupere de activitate, securitate cibernetică etc.) pe piața românească, produse care au ca scop atenuarea și transferarea riscului de afaceri către furnizorii de asigurări care sunt în cea mai bună poziție pentru a evalua și stabili prețul acestor diverși factori de risc pe piața locală.

Cum abordează WOLF THEISS problema confidențialității și a protejării informațiilor confidențiale ale clienților, mai ales în era digitală în care informațiile sunt mult mai ușor de accesat și de distribuit?

Flavius Florea: Chestiunea protejării informațiilor confidențiale a fost dintotdeauna extrem de importantă în domeniul nostru de activitate, chiar înainte de boom-ul tehnologic actual, astfel că noi i-am acordat mereu o importanță sporită. În acest sens, am implementat o serie de măsuri și practici de securitate menite să asigure un nivel foarte ridicat de protecție pentru datele confidențiale ale clienților, printre care menţionăm următoarele:

(i) Politici și proceduri interne: Am stabilit politici și proceduri clare referitoare la confidențialitate și protecția datelor. Toți angajații noștri sunt instruiți în privința acestor politici și sunt obligați să le respecte.

(ii) Acces restricționat: Accesul la informațiile confidențiale este restricționat doar personalului autorizat. Folosim sisteme de autentificare și controale de acces pentru a asigura că numai persoanele desemnate pot accesa și utiliza aceste informații.

(iii) Securitatea datelor: Folosim măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile confidențiale împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii. Aceste măsuri includ criptarea datelor, firewall-uri, sisteme antivirus și actualizări regulate ale sistemelor de securitate.

(iv) Colaborare securizată: Pentru a comunica și colabora cu clienții noștri în mod securizat, utilizăm canale de comunicare criptate și platforme securizate pentru partajarea de documente și informații sensibile și am achiziționat inclusiv soluții tehnologice personalizate care să faciliteze aceste acțiuni.

Aceste măsuri și practici ne permit să abordăm în mod eficient problema confidențialității și să protejăm informațiile confidențiale ale clienților noștri în era digitală. Suntem dedicați menținerii încrederii clienților noștri și luăm în serios responsabilitatea noastră de a proteja datele lor sensibile.

În ce a constat implicarea în tranzacția primei emisiuni de euroobligatiuni verzi a Băncii Comerciale Române și care este strategia băncii în acest context?

Claudia Chiper: Echipa implicată în acest proiect a fost multijurisdicțională, fiind implicați atât avocați ce fac parte din echipa Wolf Theiss din Bucureşti cât și avocați din cadrul biroului nostru de la Viena. Ne-am bucurat că am putut fi alături deBanca Comercială Română S.A. în tranzacția primei sale emisiuni de euroobligaţiuni verzi. Echipa Wolf Theiss a asistat emitentul în ceea ce privește documentația de emisiune, informațiile solicitate cu privire la listarea la Bursa de Valori București, precum și în ceea ce privește emiterea opiniilor juridice tipice pentru astfel de tranzacții. Această emisiune este cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative de pe piața românească și prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi a unei bănci românești.

Care a fost cea mai reprezentativă tranzacție susținută în ultimii doi ani, care sunt considerați “adaptabili” după o perioadă, să spunem încercată?

Claudia Chiper: Echipa noastră de drept financiar bancar a avut plăcerea de a asista într-un număr variat de proiecte în numeroase domenii. Cred că printre proiectele de succes pe care le putem aminti se numără emisiunile de obligațiuni verzi ale Băncii Comerciale Române, emisiunea de obligațiuni sustenabile și obligațiuni verzi a Raiffeisen Bank S.A., ambele desfășurate în anul 2022. De asemenea, am asistat şi în proiecte de valori foarte mari, unele finalizate chiar de curând. De exemplu, am acţionat în calitate de consultanţi pentru sindicatul de bănci format din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, OTP Bank Nyrt, OTP Bank România şi Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, în legătură cu o facilitate de credit de 410 milioane de euro acordată Iulius Group. Facilitatea a fost acordată pentru a susţine planurile de investiţii pe termen lung ale Iulius Group şi pentru a-şi refinanţa reţeaua naţională de centre comerciale regionale Iulius Mall, situate în Iaşi, Cluj-Napoca, Suceava şi Timişoara. Tot în anul 2022, echipa noastră a asistat AFI în legătură cu obținerea unei facilități de credit de 450 milioane de euro în scopul refinanțării celor trei centre comerciale din România – AFI Cotroceni din București, AFI Ploiești și AFI Brașov. Sindicatul de creditori care a acordat cea mai mare facilitate de credit imobiliar emisă vreodată în România a fost condus de importante bănci austriece și românești. În 2023 am asistat Erste Group Bank AG şi Raiffeisen Bank S.A. în calitate de finanţatori, în legătură cu un împrumut verde garantat pe termen de 5 ani, în valoare de 200 milioane de euro, acordat celui mai mare investitor şi dezvoltator de centre comerciale din România. NEPI Rockcastle va folosi împrumutul în scopul finanțării a două dintre centrele sale comerciale din România: Mega Mall Bucureşti şi Promenada Sibiu.

Cum interpretați recomandarea băncilor care îndeamnă la mai multă prudență în creditare?

Claudia Chiper: Cred că recomandarea băncilor se bazează pe unul dintre principiile de educație financiară sănătoasă care cere prudență dar şi diligențe de informare cu privire la condițiile de piață dar şi la condițiile contractuale care urmează să se aplice până la finalul perioadei contractuale, precum şi în ce condiții acestea se pot modifica. Credem că prudenţa este necesară mai ales având în vedere fluctuațiile economice din ultimii 20 de ani care oferă lecţii importante atunci când vorbim despre creditare.

În ce stadiu ce află digitalizarea inițiată în urmă cu câțiva ani în sectorul financiar și cu ce avantaje / dezavantaje se înfățișează în față departamentelor juridice?

Claudia Chiper: Conform unui sondaj efectuat de către Banca Centrală Europeană, băncile încheie 46% din contractele de credit prin intermediul canalelor digitale. Credem că acest procent reflectă faptul că procesul de digitalizare a fost accelerat pe fondul crizei sanitare generate de COVID-19 şi continuă să fie un obiectiv important pe agenda instituțiilor financiare care doresc să rămână competitive mai ales în ceea ce privește produsele oferite consumatorilor. Credem că departamentele juridice ale instituțiilor financiare care au pornit pe acest drum sunt esențiale în construirea produselor digitale şi în îmbunătățirea acestora.