ACCESUL LA JUSTITIE. ASISTENTA JUDICIARA (GRATUITA) PRIN AVOCAT

Material semnat de av. dr. Petrut Ciobanu – Vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, coordonator al Departamentului de coordonare a asistentei judiciare din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

„Accesul la justitie este un drept fundamental, prevazut si protejat de Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Liberul acces la justitie este garantat pentru fiecare persoana, fara a se tine cont de statutul social ori de pozitia economica a acesteia. Acest drept fundamental este considerat drept unul dintre pilonii principali ai statului de drept si a demnitatii fiecarei persoane.

Asistenta judiciara (gratuita) este un instrument vital prin care se asigura respectarea dreptului fundamental privind accesul la justitie si are o importanta capitala pentru protectia drepturilor cetatenilor intr-o societate democratica. Se impune ca un justitiabil sa aiba acces real si efectiv in fata instantei si o sansa reala sa isi prezinte cazul pe care el/ea doreste sa-l prezinte. Aceasta presupune ca, atunci cand mijloacele unui justitiabil nu ii permit acestuia sa angajeze un avocat, justitiabilului respectiv sa ii fie acordata asistenta judiciara (gratuita).

Asigurarea aplicarii eficiente a dreptului fundamental la un proces echitabil incepe cu liberul acces la justitie beneficiind de consultanta juridica, care, in caz de incapacitate economica necesara, trebuie sa fie finantat de catre serviciile publice competente, pentru a preveni orice persoana de a fi lipsita de aparare. Apararea trebuie sa fie intr-adevar efectiva si reala si nu doar formala. In incercarea de a-si pune in valoare sau a-si apara drepturile nimanui nu trebuie sa-i fie refuzat dreptul la un proces echitabil din cauza lipsei de mijloace financiare.

Asistenta judiciara (gratuita) este esentiala pentru asigurarea accesului la justitie. Este in sarcina statelor si a guvernelor sa garanteze, sa organizeze si sa finanteze un astfel de sistem de asistenta juridica, care sa permita celor mai defavorizate persoane sa obtina acces la justitie.

Ziua europeana a avocatilor – 10 decembrie 2017 – sarbatorita sub deviza „Accesul la justitie” trebuie sa fie considerata drept o oportunitate pentru a imbunatati ajutorul judiciar (gratuit) prin avocat in mod efectiv, pe intreg teritoriul tarii, prin imbunatatirea legiferarii in acest domeniu si prin finantarea implementarii asistentei juridice (gratuite) prin avocat.

*

O provocare inevitabila pentru Stat este aceea de a lua masuri prin care sa isi asume responsabilitati pentru: reglementare si finantare, domeniul de aplicare al drepturilor pe care le recunoaste si sa exercite competentele legislative in domeniul in discutie.

In materie penala, o atentie deosebita trebuie manifestata cu privire la asistenta banuitilor (suspectilor) si la anumite procese (acuzatiile grave, proceduri accelerate, etc.)

Un tratament specific – care sa includa consiliere preliminara – trebuie sa fie acordat, prin legislatie corespunzatoare, grupurilor celor mai vulnerabile, cum ar fi victimele violentei bazate pe gen, asistenta la penitenciar, minori, persoane in varsta, emigrantilor si a invalizilor.

Contextul crizei globale economice actuale afecteaza toate aspectele vietii in societate si are, de asemenea, un impact imediat asupra asistentei judiciare (gratuite). Fenomenul imigratiei in crestere, persistenta atentatelor teroriste, etc. amplifica in context masurile represive. Se afecteaza dreptul de a avea acces la asistenta judiciara (gratuita).

Imbunatatirea accesului la justitie prin stabilirea unor reguli minime cu privire la asistenta judiciara (gratuita) implica identificarea si consacrarea unor garantii procesuale minime: acces la consiliere juridica, atat inainte, cat si in timpul procesului; acces gratuit la interpretare si traducere; asigurarea ca persoanele care nu sunt capabile sa inteleaga sau sa urmareasca procedurile sa beneficieze de o atentie corespunzatoare; dreptul de a comunica, printre altele, cu autoritatile consulare in cazul banuitilor (suspectilor) straini; notificarea persoanelor banuite (suspectate) cu privire la drepturile lor chiar si prin instituirea ca buna practica a comunicarii unui inscris intitulat „Scrisoarea cu privire la Drepturi”, al carui continut ar trebui propus de avocati prin Departamentul de coordonare a asistentei judiciare (DCAJ) al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR).

Este importanta si traditia juridica interna ce trebuie sa fie luata in considerare in cadrul implementarii corecte a dreptului la asistenta juridica (gratuita) ca forma a asistentei judiciare, dar si evolutiile sistemelor de asistenta judiciara (gratuita) din tarile europene, care ar trebui popularizate prin Departamentul de coordonare a asistentei judiciare al UNBR.

Nu trebuie ignorat ca  una dintre principalele diferente dintre sistemele europene de acordare a asistentei juridice (gratuite) este administrarea sistemului de asistenta judiciara prin intermediul statului (prin administrarea Justitiei), spre deosebire de administrarea asistentei juridice (gratuite) prin delegare (prin intermediul Consiliilor Barourilor), dar cu supravegherea autoritatii publice.

Cresterea numarul de cauze in care este necesara asistenta judiciara (gratuita) a condus la cresterea presiunii asupra numarului de procese si asupra administrarii bugetelor alocate pentru asistenta judiciara (gratuita). Orice perioada de criza, cum ar fi cea caracterizata prin intensificarea terorismului international are un impact serios asupra drepturilor cetatenilor, inclusiv cu privire la dreptul de acces la justitie prin consultarea avocatului! Se constata ca asistenta judiciara (gratuita) ignora inca unele domenii de baza juridice si sociale fara a progresa in reglementarea sa, iar o multitudine de instrumente juridice au fost elaborate fara a garanta drepturile persoanelor in aceasta privinta.

*

Sistemul de asistenta juridica (gratuita) trebuie inteles in acceptiunea pe care legea speciala o da notiunii tehnico-juridice de „asistenta juridica”, in care se include consultanta juridica, apararea si reprezentarea furnizate de catre profesionistii din domeniul juridic pentru care legea recunoaste o astfel de competenta, respectiv avocatii.

Exista si alti furnizori de asistenta pentru cei defavorizati, cum ar fi organizatiile internationale si nationale, dar legea exclude infiintarea si organizarea unor astfel de entitati in Romania, care sa aiba un astfel de scop sau obiect de activitate, cu neobservarea sau ignorarea deliberata a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Dreptul de a avea acces la asistenta judiciara (gratuita) prin consultarea sau asistarea de catre un avocat, bazat pe conceptul de aparare universala este recunoscut tuturor, indiferent de resedinta sau de cetatenie si trebuie sa acopere toate domeniile de interventie juridica in fata instantelor sau a oricarui organism alternativ de solutionare a litigiilor (ADR).

In raport de stadiul actual al aplicarii acestor principii in practica subliniem ca acest drept ar trebui sa includa in mod special consilierea inainte de proces, care consta in special in :

– informarea cu privire la posibila utilizare a schemei de asistenta judiciara (gratuita) care poate fi gratuita in functie de caz – precum si de continutul si de domeniul de aplicare al unui astfel de drept;

– ajutorul pentru legalizarea formularelor tipizate de cerere pentru acordarea asistentei judiciare (gratuite);

– evaluarea cu privire la cererea de asistenta judiciara (gratuita) – daca aceasta va fi sau nu acceptata;

– nominalizarea sau refuzul de a numi un avocat cu titlu de avocat care acorda asistenta (gratuita). Refuzul este totdeauna cu titlu provizoriu si fara a aduce atingere solutionarii ulterioare a contestatiei, care, potrivit reglementarilor solicitantul poate sa o formuleze pentru a se verifica temeinicia si legalitatea refuzului. Incadrarea solicitarii in cadrul schemei de asistenta judiciara (gratuita) prevazuta de lege trebuie totdeauna motivata;

– evaluarea efectelor cererii cu privire la limitarea actiunilor posibil a fi intreprinse, suspendarea procedurilor  in curs, etc.;

– orice tip de procedura – chiar si atunci cand interventia unui avocat nu este obligatorie – inaintea oricarui organism judiciar sau administrativ, inclusiv caile de atac ordinare si extraordinare, precum si executarea hotararilor si deciziilor;

– respectarea principiul unitatii de aparare: acelasi avocat actioneaza in toate fazele procedurilor si in posibilele cazuri auxiliare, in anumite domenii definite de barouri;

– acoperirea diferitelor parti in cadrul procedurilor;

– solutii extrajudiciare si ADR (organisme alternative de solutionare a litigiilor) de rezolvare a conflictelor;

– interventia unui al doilea avocat in procese de importanta exceptionala si/sau lungi;

– libera alegere a unui avocat pentru aparare, care garanteaza independenta avocatului fata de judecatori si procurori si garanteaza increderea intre client si avocat, dintre avocatii inscrisi la asistenta judiciara; acest lucru este esential in special in materie penala.

Este necesara si asistarea avocatului de catre experti, cazul in care apararea impune un raport tehnic.

Uneori asistenta prin avocat implica si exercitarea dreptului la interpretare si la traducere. Acest drept trebuie sa fie garantat nu numai pentru acte de procedura in care beneficiarul trebuie sa intervina, dar, de asemenea, pentru ca el/ea sa fie in deplina cunostinta a procedurilor si in comunicarea cu avocatul.

In fine, avocatul intervine pentru obtinerea, pe baza de lege a scutirii de costuri auxiliare: Persoanele care se afla din punct de vedere financiar sub pragurile stabilite de legislatiile nationale trebuie sa aiba acces la instantele judecatoresti, fiind scutite de cheltuieli auxiliare, cum ar fi taxele de inregistrare, publicari (anunturi), sarcini fiscale, costuri de depunere a documentelor juridice, de transport si altele.

 In cazurile transfrontaliere, desi exista un standard pe orizontala care lasa o anumita marja statelor membre pentru prevederi mai favorabile, sunt uneori necesare si cheltuieli suplimentare:

– cheltuieli pentru un al doilea avocat – aparare dubla – atata timp cat este necesara pentru apararea beneficiarului sau atata timp cat procesul sau stadiul procesual este deschis in doua sau mai multe tari europene;

– interpretarea si traducerea documentelor;

– cheltuielile de calatorie pentru beneficiarul care trebuie sa apara inaintea autoritatii unui stat membru, precum si cheltuielile de deplasare pentru avocatul sau;

– cheltuielile legate de efectele hotararii pronuntate in statele membre care au legatura cu litigiul.

*

Nu poate fi evitata discutia cu privire la aspectul economic, atata vreme cat acest drept necesita o finantare adecvata, fara de care – sau in caz de reducere a acestuia -nu se pot obtine rezultate eficiente atunci cand se asigura astfel de servicii socio-juridice fundamentale pentru cetatenii europeni si societatii in ansamblu.

Daca asigurarea protectiei efective a drepturilor fundamentale ale cetatenilor se efectueaza cu un anumit cost, injustitia si suferinta umana care ar decurge din absenta acestora ar fi de necalculat.

Sistemului national de drept bazat pe garantii ce asigura drepturi si libertati ale persoanelor astfel cum sunt recunoscute de catre statele democratice prin principiul statului de drept si institutiilor implicate in realizarea efectiva a respectarii garantiilor trebuie sa li se furnizeze continutul si resursele necesare pentru a le fi garantata eficienta lor practica.

*

Sunt prioritare masuri :

– pentru cunoasterea drepturilor si a procedurilor de acces la valorificarea lor;

– de administrare corecta a sistemului existent;

– de imbunatatire calitativa a apararii efective.

 

1.Pentru a garanta dreptul la asistenta judiciara (gratuita), sistemul de recunoastere si de acordare a dreptului trebuie sa fie accesibil, simplu si eficient.

 

Utilizarea administrarii electronice (e-management) cu privire la asistenta judiciara este imperios necesara.

 

Cererea de asistenta judiciara ar putea fi formulata prin intermediul unei pagini web securizate, care ofera in mod direct informatii si simulari economice. Solicitantul poate completa formularele de cerere prin intermediul internetului. Petentii care poseda o semnatura electronica conforma cu standardele legale pot identifica si gestiona orice documentatie necesara cu valabilitate juridica deplina prin Internet (de exemplu, obtinerea unei copii dupa declaratia fiscala, situatia familiala, s.a.).

Aceasta varianta cu formular electronic, printr-o retea securizata, nu ar inlocui, de la inceput, formularele si procedurile traditionale ci ar fi mai degraba o optiune complementara – eficienta si mai ieftina in termeni de economii financiare, resurse umane si de mediu.

Un sistem inter-operational ar trebui sa fie instituit pe termen lung la nivelul Departamentului de coordonare a asistentei judiciare al UNBR, sistem care sa includa instantele, diferite servicii publice si barourile.

Ar putea fi, de asemenea, utilizat in viitor ca un instrument in acest scop, intr-o prima etapa, un portalul de informare pentru cetateni, agenti economici, administratii, precum si pentru membrii profesiilor juridice, care ar include si instrumente de informare cu privire la asistenta judiciara (gratuita) si la ADR (organisme alternative de solutionare a litigiilor).

In cea de a doua etapa ar trebui ca portalul sa gazduiasca o serie de servicii care ar putea include administrarea electronica a asistentei judiciare (gratuite), comunicarea securizata intre avocatii implicati in procese, pentru schimb de opinii, comunicare de bune practici etc., un motor de cautare a unui avocat pentru cetatenii care nu indeplinesc cerintele pentru a beneficia de asistenta judiciara (gratuita) si chiar crearea unei platforme electronice pentru proceduri  in care sunt implicati avocatii.

 

2.Rolul esential al Barourilor in cadrul procedurii de asistenta judiciara (gratuita), supervizarea deontologica asigurata de Barouri si de UNBR in legatura cu membrii lor, inclusiv prin control privind calitatea serviciilor oferite de avocati, trebuie dezvoltat.

 

Avocatii au constituit si constituie elementul esential in protejarea dreptului de acces la justitie atunci cand acesta nu putea fi exercitat de catre cetatean, prin acordarea de asistenta juridica in cadrul asistentei judiciare (gratuite).

Importanta accesului la justitie, a secretului profesional si independenta avocatilor sunt garantii care asigura efectivitatea exercitarii acestui drept.

Justitiabilii care solicita accesul la justitie au nevoie de acces imediat la sfaturi competente si profesioniste precum si de indrumare inca de la inceputul procesului. Acest lucru poate fi realizat numai prin asigurarea unei asistente profesionale competenta si voluntara inca de la primul moment al aparitiei cauzei juridice si pana la incheierea intregului proces.

Avocatii au un rol important in furnizarea de informatii cu privire la asistenta judiciara (gratuita). Codul deontologic al CCBE prevede ca „Un avocat trebuie sa informeze clientul cu privire la disponibilitatea asistentei judiciare (gratuite), acolo unde este cazul.” (Articolul 3.7.2.)

Educatia juridica, inclusiv programele de formare continua, consolideaza competentele legale, ridica gradul de constientizare a problemelor privind etica si drepturile omului, ii instruieste pe avocati in vederea respectarii, protejarii si promovarii drepturilor si intereselor clientilor lor si in vederea sprijinirii bunei administrari a justitiei, in raport cu evolutiile legislatiei, ale jurisprudentei si doctrinei juridice.

Si avocatii implicati in acordarea asistentei judiciare (gratuite) ar trebui sa beneficieze de instruire finantata de Stat, dat fiind ca sunt actori esentiali in administrarea justitiei si sunt primele persoane cu care justitiabilii iau contact.

Avocatii trebuie sa fie pe picior de egalitate cu judecatorii si procurorii in ceea ce priveste finantarea de catre Stat pentru instruirea practicienilor din profesiile juridice in domenii legislative (atat drept substantial cat si procedural). Astfel de instruiri ar putea fi desfasurate in comun prin intermediul organismelor de formare deja existente. Organizarea unor astfel de instruiri, care ar trebui sa fie, totusi, optionale, trebuie sa respecte in totalitate independenta avocatilor.

Este important ca programele de formare in drept european si comunitar sa includa si avocati si sa nu se concentreze numai asupra judecatorilor si procurorilor. Prioritatile politice trebuie sa fie insotite de resurse financiare adecvate, inclusiv pentru formarea profesionala a avocatilor care realizeaza sarcini ale statului!

Statul trebuie sa sustina Barourile (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar) in pregatirea si formarea profesionala continua a avocatilor implicati in furnizarea si asigurarea de asistenta judiciara (gratuita) in vederea asigurarii unei furnizari de servicii de asistenta judiciara (gratuita) la cele mai inalte standarde posibile.

3.Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul UNBR trebuie sa adopte masuri concrete pentru a se atinge tinte precise ale politicii profesiei de avocat in domeniu:

– tratarea asistentei judiciare (gratuite) ca pe un drept fundamental care garanteaza accesul la justitie si permite o aparare reala si efectiva – si nu doar o aparare formala, care ar trebui sa fie acordata tuturor, indiferent de resedinta sau nationalitate; asistenta judiciara (gratuita) trebuie considerata drept o garantie procesuala prioritara;

– stabilirea unor linii bugetare apte sa asigure dezvoltarea unui sistem eficient de asistenta judiciara (gratuita) si sprijinirea Consiliilor Barourilor, inclusiv prin supravegherea de catre Departamentul de coordonare a asistentei judiciare al UNBR, pentru realizarea acestui obiectiv;

– acordarea unei atentii speciale cu privire la asistarea banuitilor (suspectilor) proveniti din grupuri vulnerabile, activitati de prevenire desfasurate in astfel de grupuri pentru cunoasterea si intelegerea legilor ;

– asigurarea asistentei judiciare (gratuite) pentru toate domeniile juridice, jurisdictii si ADR (organisme alternative de solutionare a litigiilor), inclusiv prin asistenta unui avocat in toate etapele procesuale, dar si prin asistenta unor experti, traducatori si interpreti, precum si acoperirea costurilor reclamate de organizarea acestei activitati;

– transmiterea si facilitarea accesul liber al cetatenilor la informatiile necesare cu privire la modul in care acestia pot beneficia de asistenta judiciara (gratuita);

– promovarea administrarii electronice a asistentei judiciare (gratuite) de catre solicitanti, si pentru interoperabilitate, de catre serviciile publice;

– evidentierea si promovarea in spatiul public a rolului esential al avocatilor in cadrul procedurilor cu privire la asistenta judiciara (gratuita) dar si evidentierea rolului Consiliilor Barourilor privind supravegherea deontologiei si a calitatii serviciilor;

– sprijinirea formarii profesionale specifice a avocatilor care furnizeaza servicii in cadrul asistentei judiciare (gratuite)”.