Uniunea Notarilor dezvoltă parteneriatul cu Lion House

Parteneriatul dintre Uniunea Notarilor și Lion House se dezvoltă prin încredințarea advertorialelor din publicația editată de forul importantei profesii juridice, Buletinul Notarilor către compania media. Pe parcursul următorului an, Lion House va gestiona vânzările de advertoriale și apariția clienților care doresc să ajungă pe birourile tuturor notarilor și cabinetelor notariale la nivel național. Împreună, cele două entități consideră că parteneriatul atinge astfel un nou nivel de business, cu beneficii de ambele părți, pe termen lung. Buletinul Notarilor este o publicație premium, editată în condiții grafice și de tipar excelente, care poate găzdui reclame, advertoriale ale celor mai importante companii din industria luxului, auto-motive, imobiliare, fonduri de investiții, interesate să își facă cunoscute activitatea, produsele, realizările către o piață cu potențial extrem de mare.
Lion House gestionează un portfoliu vast de clienți, fiind lider național pe piața de Legal, prin platforma de comunicare completă dezvoltată în cei 21 de ani de activitate. Recent, în portofoliul companiei a intrat un alt titlu de prestigiu, cea mai veche și notorie publicație juridică din România, revista Dreptul fondată în 1821.


Interviu acordat de Dr. Dumitru Mănescu – Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România în a 6-a ediție a catalogului Legal Innovation


Notariatul român parcurge drumul către modernitate. Care este stadiul digitalizării profesiei?

La ora actuală, notariatul public se a ă în plină tranziție către era digitală. Este un proces istoric unic, implementat fără nicio repetiție generală și într-un ritm alert, a cărui nalitate pozitivă ne-o dorim, o pregătim dar nu o putem controla 100%. Nimeni – și aici mă refer nu doar la notari, ci la întreaga societate umană – nu a testat în laborator acest parcurs al umanității către lumea digitală. Suntem cu toții live, în direct, actori și, totodată, spectatori ai acestei a patra revoluții industriale – cum este ea desemnată de Forumul Economic Mondial. Din perspectiva actorului, a celui care face lucrurile să se întâmple, notariatul român și-a asumat deja de ceva vreme misiunea digitalizării serviciilor notariale, proiect național de anvergură a cărui implementare are loc cu asigurarea accesibilității și siguranței actului notarial. Harta parcursului digital al profesiei are ca repere deja realizate: în ințarea registrelor notariale de interes național; reformarea și e cientizarea procedurilor de arhivare și înregistrare a actelor notariale și elaborarea noilor metodologii din sfera de competență a profesiei, astfel încât introducerea pe mai departe a noilor tehnologii să aibă loc pe un fundament solid; promovarea semnăturii electronice, încă din anul 2009, ca mijloc sigur de acces la informații con dențiale, venind în întâmpinarea cerințelor și necesităților de securitate digitală; elaborarea programului informatic original privind evidența centralizată a tuturor actelor autentice instrumentate de notarii publici din România, prezentat notarilor în fază de proiect încă din anul 2012; realizarea proiectului de informatizare și gestionare a activității notariale „I-NOT România”, realizat în parteneriat cu Genapi Franța, nanțat exclusiv de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNARNN – INFONOT.
La pupitrul de comandă al digitalizării serviciilor notariale se a ă Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale CNARNN – Infonot. În paralel cu sprijinirea permanentă a activităților curente ale UNNPR, Centrul de Date elaborează și implementează proiecte inovative de digitalizare a activităților notariale, fără a ignora speci cul local în care notarii publici profesează și fără a pierde din vedere nalitatea acestui proces transformativ.
Acțiunile întreprinse în direcția implementării noilor tehnologii în activitatea notarială se desfășoară în contextul mai larg al digitalizării administrației publice și se subordonează imperativului instituirii de garanții speci ce adaptate noilor
condiții, în vederea asigurării transparenței, legalității, încrederii și certitudinii. Această nevoie sporită de securitate a raporturilor juridice întărește rolul notarului public și oferă profesiei noi oportunități de dezvoltare în societatea digitală de mâine.