Relatiile dintre avocati si magistrati, intr-o noua etapa. Protocol de colaborare intre barouri si instante

In urma dezbaterilor dintre avocati si magistrati cu privire la colaborarea interprofesionala dintre cele doua tagme inrudite, a fost adoptata o hotarare care sa reglementeze relatiile dintre barouri si instante.

Intitulata “Rezolutie privind punerea in aplicare a principiilor si recomandarilor Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni”, hotararea, adoptata in cadrul Congresului Avocatilor, eveniment desfasurat in zilele de 6 si 7 iunie 2015, la Bucuresti, presupune implementarea unui protocol-cadru de colaborare interprofesionala intre instante si barouri.

Se adopta modelul-cadru de Protocol de colaborare interprofesionala intre barouri si instante, anexa la prezenta rezolutie. Se recomanda barourilor sa respecte, in colaborarea cu instantele, principiile care stau la baza modelului-cadru de protocol, anexa la prezenta rezolutie. Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania va promova prezenta rezolutie in raporturile cu entitatile implicate in aplicarea Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni”, pecizeaza hotararea.

Potrivit documentului, Protocolul a fost elaborat si are in vedere urmatoarele principii si deziderate:

a) punctul 12 din Recomandarea CM / Rec ( 2010) 12, care prevede ca judecatorii si sistemul judiciar trebuie sa mentina relatii de lucru constructive cu institutiile si autoritatile publice implicate in gestionarea si administrarea instantelor, precum si cu toti profesionistii ale caror sarcini sunt legate de activitatea judecatorilor, in scopul facilitarii administrarii eficiente si eficace a justitiei;

b) dezvoltarea domeniilor de relatii stabilite intre judecatori si avocati, evocate in Avizul 16 al CCJE:

– pe de o parte, relatiile dintre judecatori si avocati care deriva din principiile procedurale care au un impact direct asupra eficientei si calitatii procedurilor judiciare si satisfacerea nevoilor partilor implicate intr-un proces;

– pe de alta parte, relatiile care rezulta din conduita profesionala a judecatorilor si avocatilor si care necesita un respect reciproc pentru rolurile jucate de fiecare parte, intelegerea reciproca si un dialog constructiv.

c) Recomandarea din Avizul (2013) 16 ca asociatiile profesionale si organismele independente de conducere ale ambelor parti, judecatori si avocati, sa se implice in procesul de identificare a unor principii etice comune, sa coopereze pentru a asigura o dirijare corecta si rapida a procedurilor legale si de perfectionare profesionala continua;

d) Dezideratele exprimate prin punctul 10 din Avizul nr. (2009) 12 :

– pregatirea profesionala comuna pentru judecatori si avocati pe teme de interes comun contribuie la realizarea unei justitii de cea mai inalta calitate;

– schimbul de experienta dintre judecatori si avocati, poate stimula dezvoltarea de „bune practici” in domeniul procedurilor si identificarea instrumentelor procedurale eficiente pentru a pune in aplicare principiile unui proces echitabil si preveni intarzierile nejustificate si tergiversarile.

e) necesitatea asigurarii accesului egal la informatii cu privire la punctele de reper ale jurisprudentei, atat pentru judecatori cat si pentru avocati, in concordanta cu punctul 24 din Avizul nr.14 (2011) al C.C.J.E.;

f) necesitatea punerii in aplicare a recomandarii C.C.J.E. in ceea ce priveste stabilirea termenelor de procedura, prin dezvoltarea unor audieri planificate pentru a facilita, in interesul partilor, o cooperare efectiva intre judecatori si avocati;

g) dispozitiile art.84 din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora barourile conlucreaza cu instantele judecatoresti in vederea desfasurarii in conditii bune a activitatii de acordare a asistentei judiciare;

h) preocuparea comuna pentru cresterea increderii publice in sistemul judiciar si a credibilitatii actorilor acestuia in scopul imbunatatirii calitatii actului de justitie;

i) imbunatatirea relatiilor profesionale dintre avocati si judecatori in scopul diminuarii incidentelor de natura sa afecteze increderea publica in sistemul judiciar;

j) conlucrarea in domeniul asistentei judiciare in scopul cresterii calitatii apararii;

k) implementarea noilor coduri prin organizarea de activitati de pregatire profesionala comuna ale judecatorilor si avocatilor;

l) apararea profesiei de avocat prin actiuni care sa descurajeze practicarea fara drept a profesiei de avocat.

Modelul orientativ al acordului de colaborare dintre barouri si instante este disponibil AICI.