Legea privind stimularea investitorilor individuali – business angels

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 382 / 02.06.2015, a fost publicata Legea  nr. 120 / 29.05.2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels (denumita in continuare “Legea Business Angels”).

Autor: Denisa Benga (foto), Partner – SCA Duncea, Stefanescu & Associates

Legea Business Angels se adreseaza persoanelor fizice, care doresc sa devina investitori individuali – business angels ai unei afaceri aflate in faza incipienta de dezvoltare sau care necesita sustinere financiara, in vederea relansarii sau dezvoltarii acesteia. Investitorii – business angels vor beneficia de anumite facilitati fiscale, urmare a dobandirii de parti sociale, prin investitii in microintreprinderi si intreprinderi mici.

Pentru a beneficia de statutul juridic al unui business angel, investitorul trebuie sa sa se conformeze / indeplineasca cumulativ anumite conditii:

– detine calitatea de tert fata de societate si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa;

– investeste o suma cuprinsa intre 3.000 euro si 200.000 euro (suma investita va fi platita prin intermediul sistemului bancar din Romania si va fi inregistrata in contabilitatea societatii);

– investitia este efectuata strict in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii si planului de afaceri pentru care investitorul individual – business angel va investi;

– nu poate detine, ca urmare a investitiei, in nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societatii in cauza;

– daca mai multe persoane devin investitori business angels, facilitatile fiscale pot fi acordate pentru maxim 49% din capitalul social al societatii in cauza, proportional cu procentul partilor sociale detinute;

– nu are fapte inscrise in cazierul fiscal eliberat de autoritatile competente la data efectuarii investitiei;

– nu este incapabil si nu a fost condamnat pentru infractiuni contra patrimoniului.

Beneficiarii unor astfel de investitii trebuie sa indeplineasca, la randul lor, urmatoarele conditii constitutive si de functionare:

– sa fie societati cu raspundere limitata, in conditiile art. 2 din Legea Societatilor nr. 31/1990;

– sa fie intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;

– sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;

– sa nu se afle in incapacitate de plata, stare de insolventa / faliment, sa nu fi fost deschisa procedura concordatului preventiv sau lichidarii societatii.

Avand in vedere spectrul limitat al societatilor beneficiare, prezenta lege nu acopera investitiile realizate in societati care activeaza in domeniul bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, intermedieri financiare sau orice activitati in domeniul financiar, tranzactii imobiliare, inchiriere active imobiliare, intermediere in domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliara, jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de otel, productie sau comercializare de carbune, constructii de nave maritime si fluviale, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, consultanta in orice domeniu.

Facilitatile de care beneficiaza un business angel sunt de ordin fiscal si vizeaza:

– scutirea de la impozitul pe veniturile sub forma de dividende, pentru o perioada de 3 ani, din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite;

– scutirea de la impozitul pentru castigul stabilit din transferul partilor sociale, daca instrainarea are loc dupa cel putin 3 ani de la dobandire.

Valoarea totala cumulata a sumelor pentru care se aplica facilitatile acordate nu poate depasi valoarea investitiei efectuate de catre toti investitorii individuali – business angels.

Investitia unui business angel va face obiectul unui acord de contributie, in care se va mentiona obligatoriu majorarea de capital social, prin emiterea de parti sociale si prima de emisiune, urmand ca investitorul sa inregistreze acordul la registrul comertului, conform legii.

Legea Business Angel intra in vigoare dupa 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

***

Denisa BENGA (34) – Partner, Head of Competition, SCA Duncea, Stefanescu & Associates

Aria de competenta a Denisei se concentreaza pe domeniul dreptului concurentei, avand de asemenea o experienta vasta de peste 10 ani in acordarea de consultanta privind arii de competenta conexe – M&A, litigii si arbitraj.

Proiectele in care este implicata vizeaza problematici complexe cu incidenta atat in legislatia nationala, cat si europeana, solutionate cu succes: asistare in cadrul proiectelor de Due Diligence, asistare si reprezentare in cadrul negocierilor de contracte / tranzactii, identificarea riscurilor anticoncurentiale in cadrul tranzactiilor sau contractelor, asistare si reprezentare in cadrul procedurilor de notificare a concentrarilor economice, reprezentarea si asistarea clientilor pe parcursul investigatiilor Consiliului Concurentei, de la momentul desfasurarii inspectiilor inopinate si pana la momentul emiterii unei decizii, asistarea si reprezentarea clientilor in procedura administrativa si contencioasa de contestare a deciziei Consiliului Concurentei, conceperea si implementarea de programe de conformare a companiilor la regulile si practicile de concurenta.