Portret de Drept pe un canvas în mișcare

Analiză sectorială - Legal Marketing

Un fel de dragoste la prima vedere sau interpretarea lui Maximilian Shell în filmul Procesul de la Nurenberg, oricare ar fi fost factorul influent, cei are au decis să îmbrace haina de avocat știu că fiecare strop de transpirație, teancurile de cărți, nopțile nedormite, toate aceste elemente le scriu povestea. 

Așadar, încep prin a se întreba: Cui? (uneori, acest „Cui?” poate fi mai puternic decât „De ce?”-ul) – acea pagină de la începutul fiecărei cărți dedicată cuiva special: părinților, unui prieten drag, unei forme pe care noi o numim Dumnezeu.

Unii avocați tocmai și-au început introducerea, alții se află în punctul culminant și, generația care ne va lipsi enorm de mult, așezată la biroul șlefuit de zeci de ani de cazuri, scriind cu al lor condei, încheierea – cea mai grea, apăsătoare parte.

Contextul în care ne aflăm nu este cel mai liniștit și propice avocaturii. Albert Einstein, una dintre cele mai strălucite minți ale acestei planete, încadra acest context într-o premoniție care ne poate pune pe gânduri. „Nu știu cum va fi și cu ce arme se va lupta în al treilea Război Mondial, dar știu sigur că al patrulea va fi cu pietre și bate.” Încă nu am ajuns la al treilea (credem), dar rapiditatea cu care totul se petrece, nu ar trebui să ne pună cumva în alertă, să ne ascută simțurile?

Nu în urmă cu mult timp, Traian Briciu, avocat de civil, profesor universitar și fondator al Insitutului Național al Magistraturii, ne spunea că „Avocatura nu poate fi decuplată de la pulsul economic al societății.”

Unind observațiile ușor subiective de la începutul articolului și afirmația de mai sus cu un rând, am dorit să realizăm un tablou al avocatului în acest an, a cărui „cifră a destinului” este 8.

Marius Ezer, Partener NNDKP, Practica de Soluționare a Disputelor, susține că provocările pentru 2024 în România (și nu numai) rămân axate pe trei piloni: 

„Etica și integritatea profesională care trebuie să reprezinte un aspect de maxim interes pentru organele de conducere ale profesiei în încercarea unei definiri mai clare nu numai pentru rolul avocatului, dar și pentru modul în care acesta trebuie să își asume și să își îndeplinească acest rol.

Globalizarea și diversificarea legislației la nivel european, cumulate cu efervescență legislativă specifică României. Acest lucru accentuează nevoie de perfecționare profesională continuă și adaptarea la noile modele și sisteme legislative.

Schimbările sociale ce generează o suită nouă de litigii și abordări diferite pentru aprecierea cazurilor de acordare a daunelor morale (aspect aflat încă la un nivel incipient în practică din România).

Cu siguranță avocații vor trebui să rămână flexibili și adaptați pentru a face față provocărilor în continuă schimbare ale mediului juridic. Însă, în acest tumult al schimbărilor legislative și al procedurilor instituționale, principala provocare rămâne adaptarea serviciilor profesionale la nevoile concrete și așteptările clienților. Perioada serviciilor legale off the shelf a încetat și cheia succesului nu poate fi decât aceea a unor servicii adaptate nevoilor operaționale ale clienților. Fără o înțelegere în profunzime a resorturilor interne ale operațiunilor clienților și furnizarea unor soluții legale adaptate noilor modele de afaceri, avocatura nu poate rămâne partenerul esențial pentru mediul de afaceri din România.”

În continuarea portretului, schimbând condeiul, Mircea Moraru, Counsel CMS este de părere că “În 2024 avocații români de business se pot confrunta cu numeroase provocări recurente, dintre care semnificativă este dificultatea de a anticipa cadrul de reglementare aplicabil pe termen mediu și lung, având drept cauză posibilitatea redusă de a anticipa unele modificări legislative. Apoi, anticipez că vom resimți cu toții o presiune crescută asupra profesiei, caracterizată prin tendința de a subestima utilitatea asistenței juridice pe care noi o putem oferi. Nu în ultimul rând, dacă unii jucători din piață vor ceda tentației concurenței neloiale, aceasta ne va afecta în continuare pe toți. În plus, specific anului 2024 este un risc crescut de acutizare a unor dezechilibre economice. Pentru unii din noi, acestea pot avea un impact negativ asupra volumului activității și solvabilității clienților. Parafrazând o replică dintr-un film memorabil, iată ce părere am despre provocările actuale ale avocaților din Romania, și încă ale celor aparent mai privilegiați, care sunt avocații de business.

Aplecându-ne mai mult spre zona economică și impactul acesteia, Radu Boanță, Partener CEE Attorneys, ne spune că este imposibil să trăim într-o lume juridică ideală: “Credem că principalele provocări pentru avocați vor fi consecințele date de situația tensiunilor geopolitice și a reverberatiilor economice pe care le generează (inclusiv dobânzile ridicate) dar și nemulțumirile și disfuncțiile din lanțul de producție-distribuție, prudență investitorilor, numerarul aparent redus din piață și nu, în ultimul rând, situația electorală. Credem că toți factorii indicați vor crea necesitatea unei adaptări continue a avocaților în viață profesională de zi cu zi pentru a surmonta urmările, constrângerile și limitele pe care le regăsesc și pe care le vor întâlni pe mai departe în cursul anului 2024.”

Îndreptându-ne atenția spre direcția White Collar Crime, Societatea de Avocatură Albu Morar ne împărtășește, pe lângă impactul resimțit de contexte legislative, fiscale, geopolitice și economice, o părere zoomată pe anumite capitole: “În prezent, adesea în domeniul penal, consultarea dosarelor se realizează prin intermediul departamentului Arhivă al instanței. Încărcarea documentelor în sistemul informatic, care să permită avocatului oricând consultarea dosarului ar putea reprezenta o soluție optimă, care pare a fi în curs de dezvoltare. Organizarea acestuia necesită, fără îndoială, resurse considerabile, însă există industrii în care transformarea digitală a fost accelerată cu foarte mulți ani și poate că sistemul de justiție din România ar trebui să privească spre aceste exemple de succes în direcția digitalizării. Interacțiunea deficitară sau, de cele mai multe ori, imposibilă cu procurorii de caz pentru discutarea tematicii dosarelor de urmărire penală, în condițiile eliminarii audiențelor, este o altă provocare cu care ne confruntăm la acest moment. Numărul semnificativ de posturi vacante de judecător și procuror (aproximativ 2.000, la începutul anului 2024), precum și durata excesivă a procedurilor judiciare în materie penală (relație de tip cauză – efect?) afectează buna desfășurare a proceselor și lezează așteptarea legitimă a cetățenilor cu privire la rezolvarea cauzelor într-o manieră judicioasă, într-un termen optim și previzibil. Clienții nu așteaptă doar soluții pozitive și rezolvarea problemelor legale, ci inclusiv ca justiția să fie făcută într-un termen rezonabil – în ultima vreme, nerespectarea termenului rezonabil devine, din păcate, regula procedurilor, nu excepția.” (Mihai Morar, Partener, Mihai Lemnaru, Partener, Codruț Preda, Associate Attorney, Mădălina Ciobîcă, Junior Associate, Alexandra Manolescu, Junior Associate)

Guriță-Manole Cătălin, Co-Managing Partner GMCID Legal confirmă cele mentionate mai sus, fiind de părere că “Provocările care rămân și în 2024 sunt cele cu care ne confruntăm deja de o bună perioadă de timp: impredictibilitatea modificărilor legislative dar și a inițiativelor cu care mediul politic încearcă să „repare” problemele economice create fie de factori externi (bine cunoscutul context geopolitic) sau de factori interni (deficite scăpate de sub control, cheltuieli excesive în domenii neproductive). Așadar principalele provocări ale noastre, ale avocaților, rămân cele derivate din activitatea clienților noștri, în marea lor parte proveniți din mediul de business. Perseverența noastră de a le fi alături în orice moment, bun sau rău și de a transforma orice dificultate într-o oportunitate pentru clienții noștri rămâne provocarea noastră constantă.”

O altă provocare provocare adusă în discuție de către Iordache Dragoș, Co-Managing Partner GMCID Legal este axată pe ceea ce, spunem noi, timpul nu ne mai permite: “Echipa pe care o coordonam este compusă majoritar din avocați litiganți, ceea ce presupune o interacțiune permanentă cu instanțele de judecată. Procesul de digitalizare, organizarea ședințelor de judecată pe intervale orare, celeritatea soluționării cauzelor, toate acestea conduc la îmbunătățirea procesului judiciar. Pentru noi, una dintre provocări constă în buna organizare și desfășurare a activității, chiar și în lipsa acestor procese.

O altă provocare cu care cred că ne confruntăm este găsirea timpului și a energiei pentru a ne implica mai mult în mediul socio – cultural. Esența profesiei există și dincolo de prestarea serviciilor juridice.”

Un alt factor influent, în special în acest an – unul dintre cei mai importanți ani electorali din istorie la nivel global, este exprimat de zona politică. Mihai Caraghiaur, Partener Dima Andrei & Asociații apreciază că avocatul din România se confruntă cu “instabilitatea sistemului judiciar, impredictibilitatea modificărilor legislative și lipsa de coerență în acțiunile întreprinse de factorului politic. Modificările legislative care nasc această instabilitate vor determina interpretări diferite, de multe ori contradictorii, iar aceasta va fi una din provocările de bază ale profesiei de avocat. Inovația, bazată pe studiu în identificarea soluțiilor la situațiile ce ne vor fi încredințate pentru rezolvare, atât în ceea ce privește aria de consultanță cât și în aria litigiilor, consider că va fi o provocare ce va naște noi oportunități de dezvoltare. Depinde de fiecare dintre noi direcția în care ne vom îndrepta însă, un lucru este cert: studiul intens și dezvoltarea continuă ne vor face să resimțim mai puțin factorii negativi ce derivă din deciziile politicului în materie legislativă. Charles Dickens afirma că ”Avocaţii buni sunt o consecinţă a oamenilor răi”, eu aș spune că, în 2024, ”Avocaţii buni sunt o consecinţă a impredictibilității legislative”.

Continând în același cadru, Hera Miruna Ioana, Junior Lawyer Dima Andrei & Asociații completează pictura conturată deja din ce în ce mai clar, ilustrând un peisaj juridic contemporan dinamic și complex. “Un prim aspect esențial pe care aș dori să îl menționez îl reprezintă adaptarea constantă la schimbările tehnologice, reflectate în nevoia de a utiliza într-o manieră eficientă resursele digitale, iar protejarea confidențialității datelor devine și aceasta o prioritate.  Amintesc, în acest context, cele reținute de către Richard Susskind, expert în tehnologia juridică: „evoluția tehnologică impune avocaților să-și revizuiască practicile și să abordeze inovațiile pentru a rămâne relevanți.” Pe de altă parte, frecvența modificărilor legislative și complexitatea normelor juridice impun un efort constant de actualizare a cunoștințelor. De altfel, Confucius afirma faptul că „cel care nu se adaptează la schimbare va supraviețui cu greu într-un mediu în continuă evoluție”. De asemenea, într-un mediu economic în evoluție grabnică, avocații se confruntă cu provocări legate de gestionarea eficientă a volumelor mari de informații în cazuri complexe, necesitând resurse și sisteme tehnologice avansate pentru a asigura o susținere cât mai adecvată a cauzei în fața instanțelor de judecată. Nu în ultimul rând, climatul politic din Romania poate aduce provocări adiționale și posibile schimbări în paradigmele legale, fiind necesare abilități strategice și un grad mai ridicat de adaptabilitate din partea avocaților.