Franta: Proiect de lege pentru garantarea respectarii secretului profesional al avocatului. Interdictia interceptarii ”prin ricoseu” si a perchezitiilor

Un deputat francez a propus, recent, un proiect de lege pentru garantarea concreta a respectarii secretului profesional al avocatului. Proiectul, ce cuprinde, printre altele, referiri la interceptarea telefoanelor avocatilor sau perchezitiile care-i vizeaza pe acestia, a fost inregistrat, in data de 3 iunie 2015, la Presedintia Adunarii Nationale a Frantei.

Initiatorul, deputatul Jean-François Mancel, precizeaza ca, in contextul absentei dispozitiilor legale privind interdictia interceptarii ”prin ricoseu” a avocatilor (cand mandatul de interceptare este emis doar pentru client, nu pentru avocat), ar trebui adoptat modelul din SUA, respectiv acela ca avocatii sa comunice politiei, justitiei si administratiei numerele liniilor telefonice pe care le utilizeaza si legea sa interzica interceptarea acestor linii, cu exceptia cazului in care avocatul insusi este suspectat de savarsirea unei infractiuni. In aceasta situatie, judecatorul de instructie nu poate ordona interceptarea avocatului decat dupa informarea, in prealabil, a Decanului baroului din care face parte acesta, precum si dupa obtinerea autorizatiei scrise din partea presedintelui jurisdictiei sale.

Nicio interceptare nu poate avea loc pe aceste linii, decat daca se stabileste, in legatura cu elemente precise si detaliate, ca avocatul este suspectat in prealabil ca a comis o infractiune. Decanul baroului trebuie informat in prealabil de judecatorul de instructie, care nu poate ordona interceptarea decat dupa autorizarea scrisa din partea presedintelui din jurisdictia sa”, mentioneaza proiectul de lege.

De asemenea, propunerea legislativa interzice perchezitiile care ii pot viza pe avocati, cu exceptia cazurilor in care acestia sunt suspectati ca au comis infractiuni. In aceasta situatie, perchezitia nu poate avea loc decat cu aprobarea scrisa a presedintelui jurisdictiei de care apartine magistratul instructor.

Cabinetul, vehiculul si domiciliul avocatului nu pot face obiectul niciunei perchezitii, decat daca se stabileste, in legatura cu elemente precise si detaliate, ca avocatul este suspectat in prealabil ca a comis o infractiune. Perchezitia nu poate avea loc decat cu aprobarea scrisa a presedintelui jurisdictiei de care apartine magistratul instructor. Perchezitia necesita aprobarea presedintelui jurisdictiei de care depinde magistratul instructor”, arata proiectul de lege.

Conform initiatorului, Jean-François Mancel, ”trebuie reafirmata urgent, prin lege, importanta cruciala a dreptului apararii la un proces echitabil si o justitie impartiala, concretizand respectarea secretului profesional intre avocat si clientul sau. (…) Fara o garantie concreta a respectarii acestui secret profesional, nu putem avea o exercitare normala a drepturilor de aparare. Si fara aceasta exercitare normala a drepturilor apararii, nu exista Stat de drept. Pentru ca, sa nu ne inselam: secretul profesional nu a fost instituit pentru protejarea avocatului, ci a justitiabilului si a drepturilor acestuia”.

Redam in continuare traducerea integrala a Proiectului de lege pentru garantarea concreta a respectarii secretului profesional al avocatului.

Nr. 2849

ADUNAREA NATIONALA

CONSTITUTIA DIN 4 OCTOMBRIE 1958

LEGISLATURA A PAISPREZECEA

Inregistrat la Presedintia Adunarii Nationale din 3 iunie 2015.

PROPUNERE DE LEGE

Pentru garantarea concreta a respectarii secretului profesional al avocatului,

(Inaintata comisiei legilor constitutionale, legislatiei si administratiei generale a Republicii, in absenta constituirii unei comisii speciale in termenele prevazute de articolele 30 si 31 din Regulament),

prezentata de Dl. Jean-François MANCEL, deputat.

Articolul 1

Articolul 100-7 din codul de procedura penala este modificat :

1. Primul alineat este completat cu cuvintele : „si fara ca acesta sa fi primit in prealabil aprobarea scrisa a presedintelui jurisdictiei sale.”

2. Al doilea alineat este eliminat.

3. Al treilea alineat este completat cu cuvintele: „si fara ca judecatorul de instructie sa fi primit in prealabil aprobarea scrisa a presedintelui jurisdictiei sale.”

Articolul 2

Sub-sectiunea 2 a sectiunii 3 din capitolul I al titlului III al aceluiasi cod este completata cu articolul L. 100-8 redactat in felul urmator:

„Art. 100-8. – Avocatul comunica politiei, justitiei si administratiei numerele liniilor pe care le utilizeaza.

„Nicio interceptare nu poate avea loc pe aceste linii, decat daca se stabileste, in legatura cu elemente precise si detaliate, ca avocatul este suspectat in prealabil ca a comis o infractiune. Decanul baroului trebuie informat in prealabil de judecatorul de instructie, care nu poate ordona interceptarea decat dupa autorizarea scrisa din partea presedintelui din jurisdictia sa.”

„Cabinetul, vehiculul si domiciliul avocatului nu pot face obiectul niciunei perchezitii, decat daca se stabileste, in legatura cu elemente precise si detaliate, ca avocatul este suspectat in prealabil ca a comis o infractiune. Perchezitia nu poate avea loc decat cu aprobarea scrisa a presedintelui jurisdictiei de care apartine magistratul instructor. Perchezitia necesita aprobarea presedintelui jurisdictiei de care depinde magistratul instructor.”

„Formalitatile prevazute de prezentul articol sunt prescrise sub pedeapsa de nulitate.”

Articolul 3

Aceeasi sub-sectiune este completata de articolul 100-9 avand continutul urmator:

„Art. 100-9. – Orice incalcare a prevederilor articolelor de la  100 la 100-8 din prezentul cod este pedepsita cu sanctiunile de mai jos:

– Cand incalcarea este comisa de judecatorul de instructie, acestuia i se ia dosarul din oficiu, iar Consiliul superior al magistraturii se pronunta asupra dosarului sau. El suporta pedeapsa corectionala de la punctul 3° din articolul 131-4 din codul penal.

– Cand incalcarea este comisa de un functionar al politiei, acesta este suspendat imediat in asteptarea hotararii judecatoresti daca persoana ascultata intenteaza actiune in justitie. El suporta pedeapsa corectionala de la punctul 3° din articolul 131-4 din codul penal.

Articolul 4

Prin derogare de la principiul articolului 2 din codul civil, orice procedura de interceptare vizata in articolele 100-7 si 100-8 din codul de procedura penala in curs in momentul intrarii in vigoare a prezentei legi trebuie suspendata in asteptarea aprobarii presedintelui jurisdictiei de care apartine magistratul instructor.