Filip&Company: RO e-Transport nu se va aplica coletelor poștale

Autori:Adrian Zamfir (associate), George Trantea (partner)

În contextul legislativ dinamic care reglementează transportul de bunuri, marcat de adoptarea sistemului RO e-Transport prin O.U.G. nr. 41/2022, apare o nouă modificare: O.U.G. 43/2024, adoptată pe 30 aprilie 2024.

O.U.G. nr. 43/2024 (art. II, pct. 4) aduce o modificare semnificativă, care vizează simplificarea procedurilor pentru anumite categorii de transporturi. Această ordonanță modifică aplicabilitatea sistemului RO e-Transport, exceptând explicit coletele poștale, așa cum sunt acestea definite în legislația specifică (art. 2 pct. 16 din O.U.G. nr. 13/2013).

Concret, RO e-Transport nu se va mai aplica coletelor poștale cu o greutate de până la 31,5 kg.

Contextul și aplicabilitatea RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport a fost implementat ca un mecanism de control pentru a asigura transparența și eficiența în transportul de bunuri, impunând raportări detaliate pentru diverse categorii de mărfuri transportate pe teritoriul României.

O parte din modificările aduse de O.U.G. 43/2024

Conform noii reglementări, transportul bunurilor de către prestatori de servicii poștale în colete poștale, astfel cum sunt definite în articolul 2 punctul 16 din Ordonanța de Urgență 13/2013 privind serviciile poștale, este exclus de la obligațiile de raportare în sistemul RO e-Transport. Această exceptare este menită să reducă sarcina administrativă pentru întregul mediu economic și să evite crearea unei birocrații excesive.

De asemenea, odată cu coletele poștale, au fost exceptate și produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin utilizarea sistemului de control al mișcărilor cu produse accizabile, denumit EMCS, pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA sau a documentului administrativ electronic simplificat e-DAS.

Eliminarea bunurilor transportate de prestatorii de servicii poștale în colete poștale de la obligațiile de raportare RO e-Transport atrage o binevenită limitare a unei birocrații excesive care ar fi afectat atât angajații din sistemul public, cât și mediul economic, având în vedere numărul uriaș de astfel de colete.

Subliniem că pentru a beneficia de această excepție, transportul bunurilor în colete poștale trebuie să fie realizat de prestatori de servicii poștale. Așadar, pentru a beneficia de excepția de la obligațiile RO e-Transport, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

(i) Se transportă bunuri într-o trimitere poștală (nu contează modalitatea de ambalare);

(ii) Greutatea maximă să fie 31,5 kg;

(iii) Cel care realizează transportul este prestator de servicii poștale.

Concluzii

Adoptarea O.U.G. 43/2024 reprezintă un pas important în adaptarea cadrului normativ la realitățile economice și operaționale actuale, recunoscând nevoia de a diferenția între diversele forme de transport de bunuri în scopul unei mai bune gestionări administrative și a unei eficiențe sporite.

Această modificare legislativă reprezintă, astfel, un avantaj clar pentru mediul economic, care va fi ferit de gestionarea unor obligații de raportare excesive, obligații care, în final, s-ar fi reflectat în prețul final plătit de consumatorii români și de IMM-urile românești.

Sperăm că instituțiile și autoritățile statului vor avea în continuare în vedere perfecționarea sistemului RO e-Transport (atât la nivel de legislație primară, cât și la nivel de legislație secundară și terțiară), sistem care încă suferă de lacune și ignoră anumite situații practice, astfel cum am observat și noi în activitatea noastră în calitate de avocați pentru clienți a căror activitate cade sub incidența RO e-Transport. De exemplu:

– Dificultatea de a acorda mandate pentru realizarea formalităților RO e-Transport;

– Reglementarea insuficient de clară a rolului unor actori din domeniul transporturilor (cum ar fi casele de expediții);

– Neclaritatea cu privire la anumite produse/derivate ale acestora față de care, pe baza reglementărilor actuale, nu se poate stabili cu certitudine dacă se înscriu sau nu în categoria bunurilor cu risc fiscal ridicat.

În concluzie, este esențial ca toți operatorii afectați să fie bine informați despre aceste schimbări și să ajusteze corespunzător procedurile interne și bugetele.