Baroul Bucuresti ofera publicitatii anuntul privind situatia profesionala a avocatilor restantieri

Consiliul Baroului Bucuresti, intrunit in sedinta din luna martie 2016, in aplicarea H.C.B.B. nr. 1/26.01.2016, informeaza avocatii din barou despre urmatoarele aspecte:

–         prin H.C.B.B. nr. 1/26.01.2016 s-a dispus suspendarea din exercitiul profesiei a unui numar de 582 de avocati care inregistrau restante la plata contributiilor profesionale catre bugetul Baroului Bucuresti, pe o perioada mai mare de 3 luni;

–         potrivit aceleiasi hotarari, intrarea in vigoare a masurilor dispuse si emiterea deciziilor individuale de suspendare urmau sa isi produca efectele, respectiv sa se efectueze incepand cu 1 martie 2016;

–         pe baza ionformarilor primite de la serviciile administrative de specialitate ale baroului, Consiliul a constatat ca, din totalul de 582 de avocati prevazuti in anexa la H.C.B.B. nr. 1/26.01.2016, pana la 1 martie 2016 si-au indeplinit obligatiile de plata un numar de 121 avocati si in acelasi timp au fost formulate si admise 32 cereri de esalonare a restantelor la plata contributiilor catre bugetul baroului;

–         la 1 martie 2016 se afla in situatia de a fi suspendati pentru neplata un numar de 429 avocati, lista acestora putand fi consultata la Serviciul Contabilitate, et. IV;

–         din numarul total de avocati cu drept de exercitare a profesiei, un numar de cca. 9400 de avocati isi indeplinesc la termen obligatia de plata a contributiilor profesionale catre bugetul baroului;

–         avocatii care se afla in situatia de a fi suspendati au posibilitatea de a evita aceasta masura, care ar impune, pentru incetarea efectelor sale, plata unei taxe in cuantum de 3000 lei, prin efectuarea platii contributiilor restante, pana la data comunicarii deciziei de suspendare.

Consiliul Baroului Bucuresti transmite totodata ca apreciaza eforturile marii majoritati a avocatilor din barou in legatura cu executarea corespunzatoare a obligatiilor profesionale sub acest aspect.