UNBR anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.

Data inceperii desfasurarii examenului este 12 septembrie 2016, pentru toti candidatii, data care a fost anuntata prin publicarea Hotararii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ, distinct, in functie de vocatia candidatilor de a dobandi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfasura prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 de intrebari din toate materiile de examen. Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

– organizarea si exercitarea profesiei de avocat;

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal.

Examenul pentru primirea in profesia de avocat se sustine in cadrul I.N.P.P.A. si se desfasoara in mod unitar, in centrele teritoriale ale acestuia, avand la baza o metodologie elaborata si aprobata de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilita prin Hotararea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea in forma consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, publicata pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidatilor pentru sustinerea examenului este cea stabilita prin Hotararea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2016 si se va face in raport de baroul la care s-a depus cererea de inscriere la examen si la care, in caz de primire in profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sa se inscrie, fara a se putea inscrie in alt barou, astfel:

 

  • I.N.P.P.A. central (Bucuresti): Barourile Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanta, Tulcea si Dambovita;
  • Centrul teritorial Brasov: Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu;
  • Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj si Maramures;
  • Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Arges, Teleorman si Valcea;
  • Centrul teritorial Iasi: Barourile Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;
  • Centrul teritorial Galati: Barourile Galati, Braila si Vrancea;
  • Centrul teritorial Timisoara: Barourile Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Satu-Mare si Timis.

 

Inscrierea la examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice se va desfasura astfel:

– Cererile de inscriere a candidatilor la examen, se depun in intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis.

– Cererile vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen.

– In perioada 18 – 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

– In perioada 22 – 24 august 2016 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.

– In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile si insurmontabile, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului.

– Exclusiv pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universitar 2016 si numai daca unitatile de invatamant absolvite de acestia nu au emis diplomele de licenta, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licenta, eliberata de unitatea de invatamant, in locul diplomei de licenta prevazuta la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; in acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire sa fie insotita de foaia matricola.

– Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.