Partenerul dvs. contractual se afla in stare de insolventa? Prima masura urgenta: urmariti Buletinul Procedurilor de Insolventa

Stefania Maciuceanu, promovata recent de la statutul de avocat colaborator la acela de senior in cadrul firmei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners (ZRP), prezinta, intr-un articol publicat pe site-ul Hotnews, masurile legale urgente ce se impun odata cu deschiderea procedurii insolventei, precum si aspecte generale legate de aceasta procedura.

Iata mai jos articolul Stefaniei Maciuceanu, redat integral.

Partenerul dvs. contractual se afla in stare de insolventa? Prima masura urgenta: urmariti Buletinul Procedurilor de Insolventa

In ultima perioada, existenta pe rol a unui numar din ce in ce mai mare de dosare de insolventa a creat o stare aproape de panica in mediul de business, motiv pentru care se dovedeste necesara o mai buna cunoastere a fenomenului insolventei de cat mai multe persoane.

In anumite situatii, permise de lege, activitatea firmei intrate in insolventa poate continua in mod obisnuit, iar o parte dintre creditori isi pot recupera total sau partial creantele sau bunurile datorate de catre firma aflata in insolventa. Pentru aceasta trebuie luate insa anumite masuri urgente, atat din punct de vedere legal, cat si din punct de vedere comercial.

Scopul acestui articol este de a prezenta succint masurile legale urgente ce se impun odata cu deschiderea procedurii insolventei, prevazute in Legea 85/2006, precum si aspecte generale legate de aceasta procedura.

In continuare ma voi referi cu precadere la acele masuri cuprinse intre momentul depunerii cererii de deschidere a procedurii si pana la cel al intocmirii tabelului definitiv al creantelor.

Cererea de deschidere a procedurii insolventei

Cererea de deschidere a procedurii insolventei impotriva unui debitor se depune la tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul debitorului, conform evidentelor de la Registrul Comertului. Tribunalul, odata sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei, ramane competent sa solutioneze cauza indiferent daca debitorul isi schimba ulterior sediul.

Dupa ce analizeaza conditiile prevazute de lege, instanta pronunta o incheiere prin care dispune deschiderea procedurii insolventei, fie in forma generala, fie in forma simplificata.

De la acest moment, cel mai important pentru creditor este sa urmareasca buletinul procedurilor de insolventa pentru a afla care este termenul limita pentru inregistrarea declaratiei de creanta asupra averii debitorului.

Importanta acestei informatii rezida in faptul ca, exceptand cateva situatii speciale, prevazute de Legea insolventei, creditorii care nu depun cererea de admitere a creantelor pana la expirarea termenului limita, astfel cum a fost stabilit de catre judecatorul-sindic, vor pierde dreptul de a mai cere plata creantelor lor si de a participa la procedura de insolventa.

Notificarea

Modalitatea prin care creditorii pot lua la cunostinta de acest termen-limita este fie prin notificarea transmisa de catre administratorul judiciar catre creditorii cunoscuti, astfel cum acestia apar inscrisi in contabilitatea debitoarei la data deschiderii procedurii insolventei, fie prin notificarea publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa si intr-un ziar de larga circulatie.

Notificarea va cuprinde termenele fixate prin sentinta de deschidere a procedurii ca fiind necesare pentru derularea operatiunilor de mentionare a creantelor in tabelul creditorilor. Este important de retinut ca lipsa notificarii nu da dreptul creditorului sa formuleze declaratie de creanta in cadrul procedurii oricand, intrucat exista o prevedere legala cu privire la simpla notificare in Buletinul Procedurilor de Insolventa ca fiind opozabila tuturor creditorilor.

Declaratia de creanta

Declaratia de creanta trebuie sa cuprinda o situatie cu privire la sumele datorate, precum si documentele doveditoare aferente ( spre exemplu contracte, facturi). De asemenea, pe langa suma principala va trebui sa se calculeze si dobanda aferenta sumelor restante. In ipoteza in care, potrivit documentelor din care rezulta obligatia de plata, nu s-a prevazut o penalitate de intarziere sau dobanda cu privire la sumele datorate, se va putea solicita dobanda legala.

Este esential ca aceste sume, impreuna cu documentele insotitoare, sa fie depuse/expediate inainte de expirarea termenului limita stabilit de judecator pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului.

Dupa expirarea termenului de depunere a declaratiilor de creanta, administratorul judiciar/lichidator va verifica creantele, va intocmi si va inregistra un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului.

Tabelul preliminar al creantelor. Contestatii

Impotriva tabelului preliminar, in termen de 5 zile de la publicarea sa in Buletinul Procedurilor de Insolventa, debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele precum si cu privire la drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar/lichidator in tabel.

Desi exista obligatia ca administratorul judiciar/lichidatorul sa notifice creditorul cu privire la neinscrierea/inscrierea partiala a dreptului de creanta, termenul de contestatie la tabelul preliminar va curge exclusiv de la data publicarii in Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar, indiferent daca acesta a transmis sau nu si notificarea.

Dupa solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar al creantelor, administratorul judiciar/ lichidatorul va inregistra la tribunal tabelul definitiv al tuturor creantelor impotriva averii debitorului si se va asigura ca acesta sa fie afisat la sediul tribunalului.

Stefania Maciuceanu este specializata in procedura insolventei, litigii comerciale, precum si in materia recuperarii creantelor. Ea detine de asemenea o bogata experienta in litigii de drept civil, incluzand actiuni in restituirea proprietatilor nationalizate si expropriate. Activitatea ei se concentreaza si in domeniul dreptului bancar si financiar, fiind implicata in dispute privind contracte de credit si garantii, oferind totodata si opinii legale cu privire la aceste aspecte. Stefania Maciuceanu face parte din echipa de litigii a ZRP din anul 2008.