Legea insolventei persoanelor fizice. Ce trebuie sa stie avocatii

Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice a fost promulgata in data de 18 iunie 2015, urmand sa fie publicata in Monitorul Oficial si sa intre in vigoare in termen de sase luni de la publicare. Scopul acestei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii a acestui debitor.

Actul normativ aduce cateva noutati legislative care vizeaza profesia de avocat, si anume:

1. Posibilitatea avocatilor de a fi administratori sau lichidatori in procedura;

2. Obligativitatea acestora de a urma cursuri de specialitate pentru a deveni administratori sau lichidatori;

3. Necesitatea sustinerii unui examen pentru a obtine aceasta calitate de administrator sau lichidator;

4. Obligatia corpului profesional de a organiza pregatirea profesionala si dobandirea acestor noi calitati.

Potrivit art. 12, alin. 1 si 2, din Lege, pentru a deveni administratori si lichidatori in procedura, avocatii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, respectiv:

1. Sa aiba o vechime de minimum 5 ani, cu conditia definitivarii in profesie, daca au absolvit cursuri de pregatire profesionala in domeniul procedurii insolventei persoanei fizice si in alte domenii cu relevanta pentru administrarea procedurilor de insolventa;

2. Sa aiba o buna reputatie;

3. Sa nu fi fost sanctionati disciplinar;

4. Sa aiba o dovada a sediului;

5. Sa aiba o dovada daca au fost admisi la examenul pentru includerea in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

In conformitate cu art. 9, alin. 2, din Lege, administratorul procedurii este desemnat de comisia de insolventa dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii publici inscrisi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice. In acelasi timp, art. 11, alin. 2, din Lege arata ca lichidatorul este desemnat de instanta dintre practicienii in insolventa, executorii judecatoresti, avocatii si notarii publici inscrisi in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

Avocatii vor fi instruiti de INPPA

Conform Legii, fiecare corp profesional dintre cele patru enumerate mai sus (avocati, notari, executori judecatoresti si practicieni in insolventa) va organiza cursuri de pregatire profesionala in domeniul procedurii insolventei persoanei fizice si in alte domenii cu relevanta pentru administrarea procedurilor de insolventa. De asemenea, fiecare corp profesional va organiza un examen pentru includerea in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice. Totodata, conducerile celor patru corpuri profesionale vor adopta o curricula comuna si o metodologie unitara pentru desfasurarea cursurilor si a examenului, cu avizul Comisiei de insolventa la nivel central (art. 12, alin. 3, din Lege).

In acest context, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor va elabora, in colaborare cu specialisti in domeniu si cu celelalte corpuri profesionale implicate in procedura, o programa de formare profesionala continua in domeniul procedurii insolventei persoanei fizice.

Potrivit INPPA, programa este necesara deoarece va sta la baza organizarii cursurilor de pregatire profesionala in domeniul procedurii insolventei persoanei fizice, fiind justificata in raport de prevederile art. 12, alin. 3, din Lege, care arata ca fiecare corp profesional organizeaza examenul pentru includerea in Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice.

In acelasi timp, INPPA va organiza, la nivel central sau teritorial, sub coordonarea Consiliului de conducere al Institutului, cursuri de pregatire profesionala in domeniul procedurii insolventei persoanei fizice si in alte domenii cu relevanta pentru administrarea procedurilor de insolventa.

In acest sens, INPPA asteapta, din partea centrelor teritoriale, propuneri privind programa de formare profesionala in domeniul insolventei persoanei fizice, precum si de formatori (specialisti) pe care centrul teritorial ii poate folosi pentru activitatea de formare in domeniul insolventei persoanei fizice. Conform INPPA, informatiile solicitate sunt necesare pentru pregatirea masurilor de aplicare a Legii insolventei persoanelor fizice.