Discutii privind onorariile avocatilor din oficiu

Av. Ion Ilie-Iordachescu (foto), Decanul Baroului Bucuresti, a participat, in data de 23 februarie 2015, impreuna cu reprezentantii conducerii Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR), la o consfatuire de lucru la sediul Ministerului Justitiei.

Discutiile au vizat draftul de Protocol privind stabilirea onorariilor avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta juridica in materie penala, pentru prestarea in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta juridica si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara.

De asemenea, au fost purtate si discutii referitoare la asigurarea serviciilor de asistenta juridica privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara in materie penala.