Sedintele Comisiei Permanente si ale Consiliului UNBR din 2015, la moment aniversar. Un sfert de secol de avocatura independenta in Romania

In zilele de 6, 7 si 8 martie 2015 vor avea loc sedintele Comisiei Permanente si ale Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR), a caror ordine de zi marcheaza, printre altele, si implinirea a „Douazeci si cinci de ani de avocatura independenta”. In urma cu 25 de ani, la 01 martie 1990, era publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32, Decretul – Lege nr. 90/1990 privind unele masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania, act normativ care marca redobandirea independentei profesiei de avocat.

Sedintele Comisiei Permanente si ale Consiliului U.N.B.R. vor avea urmatoarea ordine de zi (extras):

I. Sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 06 martie 2015:

2. Consfatuire de lucru cu decanii facultatilor de Drept, organizatoare de studii doctorale in domeniul Drept, privind insertia socio-profesionala a absolventilor de studii juridice, in lumina datelor rezultate in urma procesului de admitere in avocatura in ultimii 4 ani, precum si a informatiilor sintetizate in urma analizei activitatii de formare profesionala realizata in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (I.N.P.P.A.). Prezentarea Proiectului privind specializarea profesionala a avocatilor in diverse domenii. Atestarea specializarii.

La sedinta sunt invitati sa participe decanii facultatilor de drept care organizeaza studii doctorale, Presedintele Uniunii Juristilor din Romania si Directorul Institutului de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane, carora le-a fost transmisa urmatoarea scrisoare:

Stimate Domnule Decan,

Am deosebita placere de a va invita sa participati la sedinta Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – U.N.B.R. – din data de 6 martie a.c., cu incepere de la ora  14,00, care va avea loc la Hotelul Intercontinental din Bucuresti.

U.N.B.R., in calitate de beneficiar al procesului educational in domeniul juridic, este permanent preocupata de insertia socio-profesionala a absolventilor studiilor juridice (studii de licenta, masterat, doctorat) si de feed-back-ul dintre piata muncii si procesul formativ-educational asigurat de institutiile de invatamant juridic din Romania. In acest scop, consideram ca fiind deosebit de utila organizarea unei consfatuiri cu Dvs. pe aceasta tema, in cadrul institutional mentionat mai sus, pentru a realiza un schimb de idei in baza datelor pe care le avem in urma procesului de admitere in avocatura in ultimii 4 ani precum si a celor sintetizate in urma analizei activitatii de formare profesionala realizata in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor  (I.N.P.P.A.)., precum si, desigur, a informatiilor de care dispuneti in ceea ce priveste modul in care  facultatile de drept, care organizeaza studii doctorale in domeniul “drept” si licentiatii  in drept, absolventi ai  facultatilor dumneavoastra percep procesul integrarii in munca juridica si in profesia de avocat.

Va informez, de asemenea, ca U.N.B.R. are in vedere realizarea unui proiect de specializare a avocatilor pe domenii de activitate juridica, proiect care sa valorifice si experienta relevanta a tarilor europene dezvoltate. In acest scop, ne-ar face placere daca ati putea participa si la conferinta-dezbatere privind Sistemul german al avocatilor specializati, care se va desfasura a doua zi, la data de 7 martie a.c., intre orele 9.00 – 11.00 la Hotelul Intercontinental.

Avocat dr. Gheorghe Florea

Presedintele U.N.B.R.

3. „Douazeci si cinci de ani de avocatura independenta”: Politici profesionale privind perfectionarea reglementarilor  legale privind  secretul profesional, interdictiile, incompatibilitatile si prevenirea conflictului de interese in exercitarea profesiei de avocat, concomitent cu exercitarea profesiilor compatibile cu profesia de avocat.

4. Raportul final al Comisiei constituita prin Decizia Comisiei Permanente din 31 ianuarie 2014 pentru elaborarea Proiectului legislatiei pentru perfectionarea sistemului C.A.A. – raportor av. Nicu Tiberius (potrivit mandatului incredintat in sedinta Comisiei Permanente din 30 ianuarie 2015).

5. Masuri pentru pregatirea anului de invatamant 2015 (stagiari, anul II). Finalizarea procedurii de atestare a Corpului de lectori ai INPPA, pe baza rapoartelor inaintate de centrele teritoriale ale INPPA.

II. Sedinta Consiliului U.N.B.R. din 07 – 08 martie 2015:

2. Conferinta – dezbatere privind sistemul german al avocatilor specializati – prezinta dl. Avocat Philipp Wendt, directorul Academiei Germane a Avocatilor – Societate pentru formarea initiala si continua si de prestari servicii mbH – Berlin.

3. Informare privind masurile  de pregatire a anului de invatamant 2015 privind formarea profesionala initiala in cadrul INPPA. Interactiunea dintre  barouri si INPPA privind activitatea de formare profesionala continua.

4. Proiectul privind arbitrajul profesional organizat pe langa consiliile barourilor. Stadiu si perspective de finalizare.

5. Informare asupra analizei propunerilor inregistrate dupa sedinta Consiliului UNBR din 6 septembrie 2014 privind perfectionarea legislativa   a organizarii si functionarii sistemului Casei de Asigurari a Avocatilor.

6. Raport  privind finalizarea proiectului privind legitimarea  avocatilor in raporturile cu tertii.

7. Repere privind executia bugetara a UNBR in intervalul 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015.

8. Masuri organizatorice privind pregatirea Congresului Avocatilor – 2015.