Enache Pirtea & Asociații: „Noi pași în legislația europeană privind egalitatea de gen în consiliile de administrație”

Femeile continuă să fie semnificativ subreprezentate în consiliile de administrație ale companiilor din fiecare stat membru din Uniunea Europeană. În ultimii ani, tot mai multe țări au introdus cote statutare în scopul de a echilibra genul în consiliile de conducere ale companiilor. Cu titlu de exemplu, începând cu anul 2011, Franța a impus o cotă de 40% în consiliile de administrație din cadrul societăților listate la bursă și care îndeplinesc anumite criterii iar Germania a adoptat în 2016 o lege care prevede alocarea către sexul subreprezentat a unei cote de 30% din pozițiile neexecutive din consiliile de administrație ale companiilor publice.

Cu toate acestea, progresele, deși vizibile, sunt insuficiente pentru a atinge în mod concret egalitatea de gen la nivel de management, întrucât doar 6 din cele 27 de state europene au implementat cote minime. Conform unui studiu al Institutului European pentru Egalitate de Gen, în iunie 2022 doar 31,5% dintre femei ocupau poziții în consiliile de administrație respectiv 8% din conducerea consiliilor (funcția de președinte) era asigurata de sexul subreprezentat, deși la nivelul Uniunii acestea reprezintă circa 60% din absolvenții de facultate și 45% din forța de muncă.

În ceea ce privește România, conform rapoartelor publicate de Bursa de Valori București și analizei a 84 de companii listate, în anul 2020 sexul subreprezentat, respectiv femeile, deținea doar 20% din mandatele de membru în consiliile de administrație. În ceea ce privește funcția de președinte, femeile asigurau această funcție în cadrul a doar 10% din companiile analizate.

Astfel, în urma a numeroase studii, atât la nivel european cât și internațional, începând cu anul 2012 au fost propuse proiecte de directive care să urmărească obligarea (cel puțin a) societăților cotate la bursă să se asigure că un procent minim din posturile de administrator neexecutiv sunt ocupate de sexul mai putin reprezentat. Ultima propunere de directivă a fost publicată în 2019, fără însă ca procesul legislativ sa fi fost finalizat.

În cadrul ședinței Consiliului European din 17 octombrie a fost reconfirmată necesitatea urgentării legiferării egalității de gen, sens în care s-a aprobat textul final al Directivei privind egalitatea de gen. Noua directivă (al cărei text urmează a fi publicat) prevede ca până în 2026, cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv din societățile cotate la bursă trebuie să fie deținute de sexul subreprezentat. Directiva va permite statelor membre să poată aplica o cota minimă atât pentru posturile neexecutive cat și pentru cele executive, caz în care va fi necesar ca femeile să dețină cel puțin 33% din toate posturile de administrator la societățile listate.

Astfel, societățile care nu ating aceste cote de reprezentare din partea sexului subreprezentat în pozițiile de conducere vor trebui sa își ajusteze procesele de selecție ale membrilor, în caz contrar urmând a fi aplicate sancțiuni (n.n. ce urmează a fi stabilite și menționate în Directivă).

Directiva va conține și un set de reguli și principii generale privind selecția și numirea administratorilor, precum:

  • asigurarea unui nivel minim de armonizare a cerințelor de guvernanță corporativă astfel încât numirile să fie bazate pe criterii obiective;
  • existența unor măsuri de protecție astfel sexul mai puțin reprezentat să nu fie promovat în mod necondiționat sau automat, respectiv
  • acordarea de prioritate candidaților sexului subreprezentat cu competențe și calificări egale cu cele ale bărbaților, mai puțin atunci când există o analiză obiectivă care inclină balanța în favoarea acestor din urma candidați.

De asemenea, societățile care intră sub incidența directivei vor avea obligația să transmită anual informații despre reprezentarea de gen în cadrul structurii de conducere și informații privind măsurile pe care le implementează în vederea atingerii cotei de reprezentare (33% sau 40%), statele membre urmând a publica, tot anual, lista societăților care au atins aceste obiective.

Asigurarea unei egalități de gen va conduce la creșterea diversității, care la rândul sau va conduce la creștere economică. Studiile arată faptul că societățile cu o diversitate mare în cadrul personalului și conducerii sunt mai profitabile, întrucât echipele diversificate iau decizii mai bune pentru companie decât grupurile de lucru omogene.

Se estimează astfel că până în anul 2050, egalitatea de gen ar putea crește PIB-ul pe cap de locuitor în Europa cu cel puțin 6% (sau aproape 2 trilioane de euro) și ar putea genera aproximativ 10,5 milioane de locuri de muncă, rezultat ce ar fi atât în beneficiul femeilor dar și al bărbaților.