Avocatii din oficiu vor primi banii in conturi

Avocatii din oficiu ai Baroului Bucuresti vor trebui sa-si deschida conturi unde sa incaseze banii aferenti serviciilor prestate, in contextul schimbarii legislatiei, care nu mai permite plata in numerar in cazul depasirii plafonului de 10.000 lei/zi plati pe barou, arata o decizie recenta a Consiliului Bucuresti.

In data de 12.05.2015, in urma analizarii schimbarilor aparute ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 70/2015, Consiliul Baroului Bucuresti a luat act de faptul ca plata onorariilor din oficiu si a celor privind curatela speciala nu mai pot fi efectuate in numerar daca se depaseste plafonul de 10.000 lei/zi plati pe barou.

In aceste conditii, Compartimentul Financiar-Contabil al Baroului a purtat tratative cu BCR, Sucursala Lipscani, unde se primesc onorariile virate de Tribunalul Bucuresti, stabilind o serie de noi directive:

– avocatii care doresc sa-si deschida conturi pentru P.F.A. la BCR Lipscani vor beneficia de conditii avantajoase optand pentru Pachetul XPERT BCR;

– in vederea concretizarii acestei actiuni, avocatii interesati pot contacta BCR – Sucursala Lipscani – Str. Doamnei nr. 14-16, sector 3, Bucuresti, unde vor lua legatura cu consilierul Georgiana-Andreea Sirbu (tel.mobil: 0786.137.191 ) in vederea indeplinirii formelor legale pentru deschiderea conturilor;

– pentru deschiderea de conturi, avocatii trebuie sa se prezinte la banca cu Actul de identitate, C.U.I. si Decizia baroului de infiintare a cabinetului;

– in momentul in care li s-a deschis contul, avocatii trebuie sa ia legatura cu Compartimentul Financiar-Contabil al baroului pentru prezentarea contului IBAN si completarea facturii cu valoarea onorariilor din oficiu pe care urmeaza sa le primeasca;

– avocatii care au conturi deschise la alte banci si nu doresc sa-si deschida inca un cont la BCR sunt rugati sa prezinte conturile IBAN pe care le detin in vederea intreprinderii demersurilor ce se impun pentru virarea oficiilor in aceste conturi, cu mentiunea ca actiunea este insotita de comisioanele de rigoare;

– decadal, Compartimentul Financiar-Contabil va intocmi borderouri cu avocatii carora BCR le va vira onorariile din oficiu.

Legea nr. 70/2015, intrata in vigoare la data de 12.04.2015, vizeaza intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Legea prevede, la art. 1, ca operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii.

Exceptie fac operatiunile de incasari si plati in numerar catre persoanele prevazute la art. 1, insa in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.