17 mai 2015. Ziua in care avocatii bucuresteni isi aleg conducerea

Consiliul Baroului Bucuresti convoaca, in data de 17 mai 2015, incepand cu ora 08.00, la Sala Palatului din Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara si de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului Bucuresti.

Prezenta este obligatorie, absenta nejustificata constituind abatere disciplinara grava, in conditiile art. 43 din Legea nr. 51/1995 si art. 232 din Statutul profesiei de avocat.

Astfel, art. 43 din Legea nr. 51/1995 precizeaza: “Avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara.

Art. 232 din Statutul profesiei de avocat mentioneaza:

(1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligatia sa participe la sedintele acestora.

(2) Avocatul are obligatia sa participe la activitatile hotarate de consiliul baroului si aduse la cunostinta prin convocare sau prin anunturi afisate la sediile instantelor din circumscriptia baroului respectiv.

(3) Absenta nejustificata de la activitatile prevazute la alin. (1) si (2) constituie abatere disciplinara grava.

Accesul avocatilor la Adunarea programata pentru data de 17 mai 2015 va fi permis numai in baza urmatoarelor documente: card de identitate, legitimatie de avocat sau adeverinta.