Modifcarile privind Statutul profesiei de avocat, in Monitorul Oficial

Modifcarile privind Statutul profesiei de avocat au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 594, din 20 august 2012, in baza hotararii Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) 7/2012. Modificarile au fost stabilite in cadrul Congresul Avocatilor, intrunit la 15 iunie 2012 la Bucuresti.

Hotararea UNBR modifica Statutul profesiei de avocat, introducand un nou articol, articolul 41. Acest articol se refera la persoanele care indeplinesc functii in cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si institutiilor aflate sub autoritatea acesteia sau Casei de Asigurari a Avocatilor.  Acestia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotarari sau decizii ori la incheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru sotul/sotia ori pentru rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv ale acestora. De asemenea, persoanele indicate nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care au relatii cu caracter patrimonial. Modificarea mai prevede, in cazul existentei unui conflict de interese, obligativitatea persoanele indicate de a se abtine de la solutionarea cererii, de la participarea la luarea hotararii sau deciziei, informand in prealabil, in acest sens, organul profesional corespunzator, intelegand prin conflict de interese situatia in care persoana in speta, sotul/sotia, rudele sau afinii acesteia pana la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natura patrimoniala, care poate influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor acesteia.

O alta modificare o reprezinta introducerea articolului 741, referitor la comunicarea raspunsurilor la cererile formulate de avocati se va realiza in aceeasi modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, respectiv prin inscris original, expediat prin posta, prin comunicare fax sau prin e-mail. In mod similar se va proceda in privinta comunicarii solutiilor adoptate de consiliul baroului in baza unor sesizari sau petitii formulate de alte persoane, fizice sau juridice.

In ceea ce priveste statutul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (INPPA), modificarea legislativa prevede un Consiliul format din 9 membri, desemnati pentru o perioada de 4 ani, spre deosebire de componenta de cinci membri pe care Consiliul o avea pana in prezent.