Proba scrisa a examenului de admitere in profesie: doua intrebari au fost formulate interpretativ, una, gresit. Rezultatele finale vor fi afisate pana la 21 septembrie

Proba scrisa tip grila, sustinuta in data de 14 septembrie 2015 la examenul de primire in profesia de avocat, pentru obtinerea titlului de avocat stagiar, a inclus doua intrebari cu raspuns ambiguu, precum si o intrebare enuntata gresit. Erorile au iesit la iveala in urma solutionarii contestatiilor formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen.

Comisia nationala de examen, constituita cu acest prilej, a analizat contestatiile la baremul de evaluare la examenul din data de 14.09.2015, precum si opiniile formulate de membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor la barem, organizata pentru fiecare disciplina („Comisia”), si a dispus modificarea baremelor de corectare, dupa cum urmeaza:

1. In baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestatiile la urmatoarele intrebari de la disciplina ,,Drept civil” – stagiari:

I. Intrebarea de la Grila 1 (24), Grila 2 (27), Grila 3 (29), Grila 4 (28)

La aceasta intrebare se considera corecta indicarea:

– literelor b) si c), sau

– numai a literei c)

Se acorda un (1) punct la aceasta ȋntrebare candidatilor care au indicat ca varianta de raspuns literele b) si c), precum si candidatilor care au indicat ca varianta de raspuns numai litera c).

II. Intrebarea de la Grila 1 (31), Grila 2 (31), Grila 3 (22), Grila 4 (31)

Aceasta ȋntrebare se anuleaza.

Se acorda un (1) punct la aceasta ȋntrebare tuturor candidatilor.

2. In baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestatiile la urmatoarea intrebare de la disciplina „Drept procesual civil” – stagiari:

I. Intrebarea de la Grila 1 (46), Grila 2 (58), Grila 3 (44), Grila 4 (57)

La aceasta intrebare se considera corecta indicarea:

– literelor b) si c), sau

– numai a literei b)

Se acorda un (1) punct la aceasta intrebare candidatilor care au indicat ca varianta de raspuns literele b) si c), precum si candidatilor care au indicat ca varianta de raspuns numai litera b).

Toate celelalte contestatii la baremul de evaluare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 14 septembrie 2015, au fost respinse.

Noile bareme de corectare la proba scrisa tip grila pot fi consultate mai jos:

STAGIARI – BAREM: Grila 1, Grila 2, Grila 3, Grila 4.

DEFINITIVI – BAREM: Grila 1, Grila 2, Grila 3, Grila 4.

Evaluarea lucrarilor de examen din data de 14 septembrie 2015 se va face conform baremelor rectificate de mai sus. Afisarea rezultatelor obtinute de candidatii care s-au prezentat la examenul de admitere in profesia de avocat (pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru dobandirea calitatii de avocat definitiv) din data de 14 septembrie va avea loc cel mai tarziu in data de 21 septembrie 2015.