BAROUL BUCUREȘTI Convocare Adunarea Generală Ordinară

Convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de marți, 25 februarie 2020, ora 14.00, la Sala Mare a Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2018 și anul 2019,
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil în anul 2018 și anul 2019,
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2018 și anul 2019,
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2018 și anul 2019;
  5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020.
  6. a)Propunere de inițiere a demersurilor în vederea modificării și completării Legii nr. 51/1995 și a Legii nr.72/2016, în următoarele privințe:
  • Stabilirea onorariilor avocaților de la asistență judiciară prin lege și reglementarea lor distinct în bugetul statului, urmând ca sumele cuvenite avocaților să fie virate direct în conturile U.N.B.R.;
  • Reglementarea situației formelor de exercitare a profesiei în cazul în care avocații titulari sau asociați sunt suspendați, incompatibili, retrași din profesie, etc;
  • Corelarea reprezentativității barourilor în organele de conducere la nivel național în funcție de numărul de membri și instituirea unor reguli specifice de organizare și funcționare a Baroului București;
  • Instituirea de forme de sprijin pentru descendenții avocaților decedați înainte de îndeplinirea condițiilor de vechime care să le permită obținerea pensiei de urmaș;

b)Stabilirea și aprobarea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului Baroului București, prin instituirea unui sistem de remunerare adecvat volumului de muncă.

c)Analiza stadiului demersurilor pentru îmbunătățirea condițiilor de remunerare a avocaților care asigură asistența judiciară. d)Procurarea, în regim de cumpărare sau închiriere, a unor spații destinate avocaților, în colaborare cu Filiala București a C.A.A. – prezentare imobil; Acordare mandat Consiliului Baroului București pentru achiziție.

7.Diverse.

În situația în care numărul legal de participanți nu este întrunit, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în ziua de miercuri, 4 martie 2020, ora 14.00, în Sala Mare a Palatului din București, cu aceeași ordine de zi.

Prezența avocaților cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie, conform art. 42 din Legea nr. 51/1995.

IMPORTANT!

Este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

În cadrul formelor de exercitare a profesiei cu număr mare de avocați, participarea acestora este permisă printr-un mandatar unic, conform regulilor mandatului.

Validarea mandatelor se va realiza în ziua Adunării, odată cu validarea prezenței avocaților mandatari.

Cvorumul se verifică și se consideră întrunit în condițiile Legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat,  la începutul Adunării Generale a Baroului București.

Înregistrarea participanților se va face începând cu ora 13.00.

*materialele care vor face obiectul analizei Adunarii Generale din 25 februarie vor fi postate pentru informare după ședința C.B.B. din 11 februarie 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here