LEGAL & TAX ALERT Biriș Goran: Modificări referitoare la Declarația privind Beneficiarii Reali

În data de 29 decembrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (“Legea 315”). Legea 315 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022 și a eliminat obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali.

Prin excepție, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Însă, în contextul actual, termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va publica pe website-ul propriu listele actualizate ale jurisdicțiilor menționate anterior, elaborate de organismele internaționale abilitate.

Totodată, persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a legii, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Însă, pentru persoanele juridice, care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real, această obligație de depunere a declarației privind beneficiarii reali se consideră a fi îndeplinită.

Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice va cuprinde și informații referitoare la locul nașterii pe lângă datele de identificare solicitate inițial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here