GUEST WRITER TZA Consultanță Fiscală: Măsuri fiscale în contextul dificultăților economice cauzate de virusul COVID-19

Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, modificarea unor acte și prorogarea unor termene

În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de pandemia cu noul virus COVID-19, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, modificarea unor acte și prorogarea unor termene („OUG nr. 99/2020”), publicată în Monitorul Oficial nr. 551/25.06.2020.

În cele ce urmează vă prezentăm principalele aspecte cuprinse în cadrul actului normativ menționat:

1. Măsuri privind impozitul specific

Pentru anul 2020, nu se datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu 25 iunie 2020, de către contribuabilii obligați la plata impozitului specific potrivit Legii nr. 170/2016.

De asemenea, se amână termenul de declarare și plată a impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020, până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

2. Măsuri aplicabile în domeniul TVA

Sunt scutite de TVA livrările, importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare constituirii rezervei rescUE – rezerva de capacități a Uniunii Europene.

Măsura este aplicabilă până la data de 1 octombrie 2020.

3. Măsuri privind bonificații la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului pe profit

Se clarifică aplicarea unitară a bonificației în cuantum de 10% din impozitul datorat pentru  următoarele categorii de contribuabili: contribuabilii plătitori de impozit pe profit (indiferent de sistemul de declarare și de plată) care plătesc impozitul datorat aferent trimestrelor II și III ale anului 2020 până la termenul scadent (25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020), contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care plătesc impozitul datorat aferent trimestrelor II și III ale anului 2020 până la termenul scadent (25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020), contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au anul fiscal modificat și cei care plătesc concomitent impozit specific și impozit pe profit.

4. Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale

Se prelungește aplicarea până la data de 25 octombrie 2020 a următoarelor măsuri fiscale introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020:

  • măsurile referitoare la necalcularea și nedatorarea de dobânzi și penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020;
  • măsurile referitoare la necalcularea și nedatorarea de dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare;
  • măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, suspendarea termenului de prescripție, suspendarea condițiilor de menținere a eșalonărilor la plată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here