Extras din ordinea de zi a Consiliului Baroului București din 18.02.2020 – puncte cu caracter general

Nr. Crt. Nr. dosar Subiecte pe ordinea de zi Propunere* Solutie
    A. Politica profesionala si activitatea baroului    
1   Adunarea Generala Ordinara din 25.02.2020 – aspecte organizatorice, propuneri completare pct. 6 de pe ordinea de zi; prezentare rapoarte resorturi    
2   Informare privind intalnirea cu Ministrul Justitiei – prezintă dl. Prodecan av. Daniel Fenechiu si dl. cons. av. George Moloman; adoptare de masuri    
3   Solicitare din partea Comisiei de Cenzori privind consultarea electronica a documentelor financiar-contabile ale Baroului; solicitare spatiu si dotari    
4   Continuarea proiectului privind initierea de demersuri judiciare fata de intermedierea nelegala a serviciilor de asistenta juridica de catre entitati din afara profesiei si cu privire la societati comerciale implicate in cazuri de raspundere civila delictuala decurgand din accidente de circulatie – raport consilieri desemnati si selectie avocati    
5   Evaluarea stadiului aplicarii masurilor legale fata de avocatii care inregistreaza restante pe o perioada mai mare de trei luni si a stadiului verificarii punctelor de vedere transmise de catre avocatii care au avut mai mult de 3 absente la adunarile generale ale baroului din anul 2019 – referat Compartiment Contabilitate, informare Decanat    
6   Definitivarea programului de conferinte – aspecte organizatorice privind prima conferinta a Baroului Bucuresti – raport Resort de Formare Profesionala    
7   Prezentarea ”Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi”, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287/16 decembrie 2019    
8   Masuri in vederea organizarii Cupei Primaverii la fotbal – stabilire costuri, atragere sponsori    
9   Propunere pentru organizarea intalnirii cu actorul Dorel Vișan, ce va avea loc în data de 2 martie 2020, ora 16.00, la Biblioteca Baroului București    
10   Propunere din partea dlui. av. Sergiu Capisizu de a implementa o aplicatie-interfata care sa gestioneze comunicarea cu membrii baroului    

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here