Contractul este legea partilor, iar intr-o afacere de succes are o importanta deosebita

Interviu acordat publicației Legal Innovation de către Adrian Gociu, Managing Partner Gociu & Asociații

Cum poate Gociu & Asociații să ajute la evitarea creării de litigii între partenerii de afaceri? Care este strategia de consultanță individualizată?

Un Act Constitutiv complet asigură un set de reguli și conturează așteptările fiecărui asociat, care va tinde într-o mai mică măsură să provoace litigii intra-societare. Litigiile între asociați trebuie soluționate în principal pe cale amiabilă, ca urmare a negocierii, cale care presupune bineînțeles un set de concesii și renunțări, menite să ducă la dezideratul urmărit și anume salvarea societății comerciale și în același timp obținerea de profit. Acesta este un moment oportun pentru a contacta un profesionist extern, obiectiv, în vederea realizării unei strategii de negociere și identificării soluțiilor apte să asigure apropierea de dezideratul urmărit. Redactarea și depunerea unei acțiuni în fața instanțelor de judecată este un ultim remediu, însă în urma adoptării acestui remediu, șansele de supraviețuire a societății comerciale scad dramatic, cu atât mai mult în condițiile în care se optează pentru păstrarea în calitate de administrator a unuia dintre asociați. Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați are experiența necesară realizării unei strategii juridice de business, adaptând actele constitutive la cerințele și necesitățile clienților, cât și asistarea în stadiile avansate ale litigiilor dintre asociați.

Ce proiecte de strategie juridică pe termen lung a susținut domnul avocat Adrian Gociu, fondator al casei de avocatură Gociu & Asociații? Care sunt planurile de extindere a firmei la nivel național în viitorul apropiat?

Domeniul juridic este într-o continuă dinamică și progres, strategia noastră este de a activa în ariile pe care ne-am specializat de-a lungul anilor, respectiv litigii de dreptul afacerilor, dezvoltarea business-urilor, drept fiscal și proprietate intelectuală. De asemenea, având în vedere multiplele cereri ale clienților, ne-am focalizat atenția și asupra domeniului fondurilor europene, oferind astfel suport nu doar în obținerea unor fonduri europene, ci și pe întregul parcurs al procedurii, clientul beneficiind astfel de consultanță juridică și strategii post-implementare a proiectelor, sau corelare între proiecte. Până în prezent, ne-am îndeplinit obiectivele propuse, respectiv realizarea unui nou sediu în Timișoara, tehnologizarea activității și certificarea ISO9001. Având în vedere că tehnologia ne permite, asigurăm deja consultanță juridică în întreaga țară, urmând ca în viitor să analizăm și extinderea fizică în alte locații.

Care sunt avantajele utilizării dosarelor virtuale și a programelor specializate pentru gestionarea litigiilor într-un mediu în continuă dezvoltare în aria digitalizării?

Gestionarea eficientă a dosarelor, simplificarea modalității de transmitere a tuturor actelor prin intermediul dosarului electronic precum și consultarea facilă a acestora sunt avantaje menite să conducă la o mai bună organizare a întregii activități judiciare. De asemenea, programele specializate aduc numeroase beneficii cum ar fi gestionarea comodă a dosarelor clienților, găsirea într-un singur loc a tuturor informațiilor legate de dosarul unui client, acestea fiind accesibile oricând și de oriunde, în deplină siguranță, precum și centralizarea în calendar a tuturor activităților, termenelor sau sarcinilor avute. Toate acestea reduc considerabil munca administrativă, conducând la o creștere a productivității și o îmbunătățire eficientă în managementul activității unui birou de avocatură. Gociu și Asociații a implementat aceste programe specializate de mulți ani în cadrul activității desfășurate, clienții noștri putând beneficia chiar de acces la programul de gestiune al dosarelor, având astfel la dispoziție facil, toate informațiile despre cursul dosarului în care este implicat, de la actele întocmite, până la termene de judecată ori hotărâri judecătorești.

Care sunt situațiile în care consultanța juridică poate fi esențială și indispensabilă pentru protejarea drepturilor și obligațiilor legale a unui antreprenor? Ce rol are consultanța juridică în preîntâmpinarea problemelor juridice care se pot ivi în viitor într-o afacere?

Pregătirea de contracte clare, urmărirea relațiilor comerciale și reglementarea relațiilor cu terții reprezintă un element care coroborat cu verificarea modificărilor legislative și adaptarea soluțiilor juridice, duc la protejarea investiției. Consultanța juridică, monitorizarea clienților și verificarea anterioară contractării a colaboratorilor prin intermediul unui duedilligence, este nu doar benefică, ci necesară într-o afacere, întrucât avocatul trasează linii clare ale direcției juridice a societății, punând la dispoziția clientului o strategie juridică de business menită să evite crearea de litigii atât intra-societare, cât și cu partenerii de afaceri externi. O afacere de succes acordă o importanță deosebită contractelor, pentru că, după cum știm, contractul este legea părților. În acest sens, pentru a ne asigura de încheierea în cele mai avantajoase condiții ale contractului, participăm la negociere și analizăm toate clauzele puse în discuție. Negocierea poate reprezenta etapa de preîntâmpinare a unui litigiu și poate duce la soluționarea amiabilă a unui litigiu neînceput ori chiar soluționarea unui litigiu deja existent.

Ce beneficii aduce obținerea de consultanță juridică de înaltă calitate în cazurile de litigii sau alte probleme juridice complexe? Care sunt cele mai importante aspecte pe care un avocat le poate acoperi în asistența și consultanța juridică pentru persoanele fizice și juridice?

Pentru a vorbi de consultanță juridică în adevăratul sens al cuvântului, în mod cert aceasta trebuie să fie de înaltă calitate. Experiența avocatului, capacitatea de a înțelege rapid problema întâmpinată și comunicarea cu clientul fac parte din ingredientele necesare unei consultanțe de înaltă calitate. Litigiile complexe necesită mult timp pentru documentare, iar clientul trebuie să înțeleagă toate consecințele ce decurg din analiza unui litigiu complex. De asemenea, obișnuim să recomandăm întocmirea unui LDDR report pentru litigiile de importanță sporită, în vederea identificării vulnerabilităților acțiunii, iar pentru un plus de obiectivitate putem simula litigiul, activitate care va evidenția previzibil criticile la care este supusă acțiunea introdusă. Aspectele pe care un avocat le urmărește atunci când acordă asistență juridică constă în identificarea problemelor juridice cu care se confruntă clientul, găsirea unor soluții care să îi ofere clientului protecția drepturilor și obținerea dezideratului urmărit, gestionarea eficientă a întregului dosar și acționarea în consecință cu scopul obținerii intereselor urmărite de către client.

Estimativ vorbind, care a fost cifra reprezentativă a recuperărilor în favoarea clienților Gociu & Asociații în ultimul an?

În anul precedent pe sectorul de recuperare creanțe, am obținut pentru clienții noștri peste 2.000.000 euro, iar rata de succes, cel puțin în domeniul asigurărilor, a fost de peste 95%. Totodată suntem implicați în diverse litigii, cu interese de peste 50.000.000 Euro, gestionând dosare complexe atât din punct de vedere al sumelor implicate cât și a implicațiilor mai puțin financiare. Nu în ultimul rând fiecare negociere încheiată reprezintă un succes, chiar în condițiile în care există din partea tuturor părților un anumit grad de renunțare la pretențiile inițiale.

Având în vedere faptul că vânzarea sau cesionarea părților sociale, fiind una dintre ariile de practică a firmei Gociu & Asociații, ce implicații fiscale are cesiunea sau vânzarea părților sociale în ceea ce privește impozitul pe venit?

Cesiunea de părți sociale se impozitează în prezent cu 10% din veniturile realizate ca urmare a cesiunii, cedentul fiind obligat să declare și achite impozitul corespunzător. Dacă cedent este o persoană juridică veniturile obținute ca urmare a cesiunii se contabilizează și intră în calculul impozitului pe venit/profit, în funcție de modalitatea în care societatea își conduce activitatea contabilă.

Ce riscuri pot aparea în cazul cesiunii sau vânzării părților sociale, și cum poate Gociu & Asociații evita și gestiona aceste riscuri prin consultanța sau reprezentarea oferită clienților?

Acest subiect este extrem de complex. Riscurile sunt de obicei pe măsura beneficiilor. Fiecare companie la momentul cesiunii are de principiu un anumit istoric, atât contabil cât financiar, fiscal sau chiar juridic, motiv pentru care este foarte importantă analiza societății care se tranzacționează. Obiectul activității presupune în general un anumit tip de riscuri, care coroborate cu modul de administrare conturează riscurile generale ale preluării afacerii. Totodată trebuie gestionate în mod legal și corect din punct de vedere fiscal preluările de bunuri din patrimoniul societății, atât în ceea ce îl privește pe cedent cât și pe cesionar. Modul de calcul al sumelor reprezentând prețul cesiunii sau termenele de plată sunt în general de interesul cedentului, iar de aici decurg anumite riscuri financiare, gestionabile cu ajutorul consultanței juridice de specialitate.

Ce impact poate avea cesiunea sau vânzarea părților sociale asupra partenerilor de afaceri, furnizorilor sau clienților unei firme? Care sunt riscurile pentru cedent și cesionar în cazul cesiunii sau vânzării părților sociale?

Impactul cesiunii depinde de natura afacerii. Spre exemplu pentru afacerile care au la bază persoana administratorului sau asociatului, este posibil ca în cazul cesiunii clientela să migreze către alte societăți și în acest caz cesiunea să nu se justifice pentru cesionar. Impactul asupra furnizorilor ori clienților depinde de noul acționariat, care ar putea să aducă un plus de valoare societății și de principiu acesta reprezintă însăși scopul cesiunii, pentru cesionar. În același timp, cesiunea poate reprezenta o schimbare de filosofie, politici sau strategii ale societății cesionate care ar avea impact negativ asupra clienților sau furnizorilor, care în mod logic se vor reorienta către alte societăți de profil. Cu alte cuvinte riscurile se pot analiza doar punctual în raport de tipul de afacere, numărul de clienți/vad comercial, dependența de cash-flow, număr de furnizori și alte elemente care conturează activitatea societății și prin intermediul cărora riscul poate fi mai mare sau mai redus pentru una dintre părțile contractului de cesiune.

Care au fost modificările recente aduse de Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea operațiunii de cesiune părți sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990 ? Ce trebuie să aibă în vedere cesionarul și cedentul în urma modificărilor aduse?

Legea 223/2020 a simplificat procedurile de înființare și modificare a societăților în raportul cu Registrul Comerțului, modificare în care se include cesiunea părților sociale. Cesionarul și cedentul ar trebui să se concentreze pe calitatea contractului de cesiune și condițiile în care se tranșează fiecare problemă ori diverse clauze de neconcurență și mai puțin de înregistrarea facilă a tranzacției. Pentru aceste motive recomandăm întotdeauna ca cesiunile să fie gestionate de persoane calificate în acest sens, astfel încât tranzacția să fie un succes reciproc.