BAROUL BUCUREȘTI INFORMARE Cu privire la rezultatul întâlnirii cu conducerea I.C.C.J. de luni, 16 noiembrie

Având în vedere petițiile unor avocați având ca obiect reglementarea unor condiții mai facile de acces în sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, inclusiv în spațiile destinate avocaților, precum și sprijinirea realizării contactului avocaților cu justițiabilii aflat în stare de deținere, în special în cazurile în care se asigură asistență judiciară obligatorie, Consiliul Baroului București a decis transmiterea acestora către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ca urmare a acestui demers, doamna judecător Alina Corina Corbu, Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a invitat Decanul Baroului București la o întâlnire pentru discutarea aspectelor sesizate. La întâlnire a participat și domnul judecător Daniel Grădinaru, Președintele Secției Penale.

Părțile au convenit că este prioritară protejarea sănătății tuturor celor implicați în realizarea, cu caracter de continuitate, a actului de justiție, astfel încât cele două probleme, care au făcut obiectul întâlnirii, au fost rezolvate după cum urmează:

  • Accesul avocaților în spațiile Înaltei Curți de Casație și Justiție se va realiza, ca regulă, la orele estimate de completul de judecată și aduse la cunoștința celor interesați în termen util.

Întrucât magistrații din completurile de judecată ale Înaltei Curți de Casație și Justiție nu vor lua cauzele înainte de orele fixate, chiar dacă, în raport de specificul unei ședințe de judecată, ar apărea intervale de timp liber, avocaților li se recomandă să evite să se prezinte la sediile instanței supreme cu mult timp anterior orei estimate.

În cazul în care condițiile climaterice o vor impune, conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție va lua măsurile necesare pentru a permite avocaților, chiar dacă s-au prezentat înaintea termenului estimat, accesul în spațiile destinate acestora și, în general, în locurile comune, în limita posibilităților.

Accesul la serviciile de registratură și arhivă se desfășoară în continuare în condiții normale.

Avocaților li se recomandă ca, pentru prevenirea aglomerării în sălile de judecată și, în general, în incinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, să evite prezentarea părților în cauzele în care au mandat, afară de situațiile în care prezența acestora este obligatorie, potrivit legii sau dispozițiilor instanței.

  • Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Secției Penale au asigurat că luarea de contact a avocaților cu justițiabilul în orice formă (telefonic, online, etc) este recunoscută ca fiind valabilă, de către completurile de judecată.

Baroul București va continua demersurile pentru ca, în colaborare cu conducerile penitenciarelor din București și din apropierea capitalei, să permită luarea contactului de către avocat cu clientul său, în variantă online, în condiții de securitate și cu asigurarea confidențialității convorbirii.

Ambele părți și-au manifestat deschiderea pentru rezolvarea oricăror probleme care pot apărea în activitatea participanților la înfăptuirea justiției, în mod operativ.

 

Avocat Ion DRAGNE

Decanul Baroului București

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here