BAROUL BUCUREȘTI INFORMARE Cu privire la măsurile aplicate pentru prevenirea răspândirii virsusului SARS-CoV-2

Consiliul Baroului București informeaza avocații că au fost aplicate, în continuare, măsuri pentru limitarea răspândirii infectării cu virsusul SARS-CoV-2.

În acest sens, s-a menținut efectuarea săptămânală a operațiunilor de dezinfectare și igienizare a tuturor spațiilor din sediul baroului și din spațiile avocațior aflate în incintele instanțelor de judecată, existând o bună colaborare cu acestea.

De asemenea, toate spațiile baroului au fost dotate cu materiale dezinfectante pentru uzul angajaților și avocaților.

Alături de achiziționarea de lămpi ultraviolete bactericide pentru dezinfecția aerului și a suprafețelor, a fost montat la intrarea în sediul baroului un aparat pentru măsurarea temperaturii.

Baroul pune în continuare la dispoziția avocaților măști de protecție, prin Serviciul de Asistență Judiciară.

Accesul avocaților în spațiile baroului este permis fără restricții dar, pentru rațiuni de protejare a sănătății avocaților și angajaților, se recomandă avocaților să realizeze toate comunicările prin intermediul poștei electronice, răspunsurile la solicitări fiind comunicate prin email, avocații având posibilitatea să ridice documentele în original, la cerere.

Se menține recomandarea de a se efectua plăți online pentru achitarea taxelor și contribuțiilor profesionale.

Avocații sunt informați, de asemenea, că nu există în prezent niciun angajat al baroului contaminat cu virsusul SARS-CoV-2.

Consiliul Baroului București solicită tuturor avocaților și angajaților să respecte cu strictețe regulile de precauție stabilite de către autoritățile publice și conducerile instanțelor de judecată, în scopul menținerii sănătății tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea în spațiile baroului sau ale instanțelor de judecată.

Avocat Ion DRAGNE

Decanul Baroului București

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here