Suciu Popa: Taxare suplimentară în domeniul energetic prin Legea privind unele măsuri fiscale pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Autori: Noemi Șiman, Managing Associate și Roxana Ioncu, Senior Associate

Legea adoptata pe 26.09.2023 aduce o serie de modificări în domeniul energetic, reglementând, printre altele, un impozit suplimentar de 0,5% pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 Euro.

Sunt exceptați de la impozitul suplimentar operatorii economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/ furnizare/ transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/ licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Pentru operatorii economici care desfășoară atât activități în sectoarele petrol și gaze naturale, cât și activități de distribuție/ furnizare/ transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/ licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energie, la calcularea impozitului suplimentar nu se vor lua în calcul elementele aferente activităților de distribuție/ furnizare/ transport de energie electrică și gaze naturale.

Prevederile privind impozitul suplimentar de 0,5% se vor aplica pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025.

Începând cu 1 ianuarie 2026 (sau începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2026) persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale vor plăti un impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri de 1%, dacă în anul precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 50.000.000 Euro și dacă în anul de calcul au determinat un impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal (sau anului fiscal modificat) până la sfârșitului trimestrului (sau anului de calcul) mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri.

În ceea ce privește impozitul minim de 1%, vor fi, de asemenea, exceptați operatorii economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/ furnizare/ transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/ licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, însă articolul nu reglementează situația operatorilor economici care desfășoară atât astfel de activități, cât și activitățile în alte sectoare.

Despre Suciu, Popa & Asociații

Suciu Popa este o firmă de avocați de top, ce oferă servicii juridice complete, cu performanțe notabile în toate ariile dreptului afacerilor, inclusiv litigii și arbitraje, drept imobiliar, administrativ și contencios, dezvoltarea de proiecte, energie și resurse naturale, fiind clasată în mod constant de toate directoarele locale și internaționale în topul furnizorilor de servicii juridice. Fiind angajată pe deplin să facă diferența pe piața avocațială din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputația solidă a avocaților și a partenerilor săi, construite pe parcursul a peste 20 de ani de asistență a clienților multinaționali, investitorilor strategici și fondurilor de investiții, autorităților publice și instituțiilor financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzacții transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.