HOTĂRÂREA U.N.B.R. nr. 38 din 07 decembrie 2019

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare UNBR), în baza dispoziţiilor art. 65 lit. a), b), c), l) și n) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de faptul că, în ședința din 17 iunie 2001, Congresul Avocatilor a hotărât ca incepând cu date de 1 iulie 2001 taxa lunară pentru constituirea bugetului Uniunii este de echivalentul în lei a 3 EURO pentru avocații definitivi și 2 EURO pentru avocații stagiari, iar aceasta nu a mai fost actualizată în funcție de cursul euro-leu din anul 2004;
având în vedere propunerea Comisiei Permanente, întrunită în ședința din 06.12.2019;
luând act de cursul euro estimat pentru anul 2020, așa cum a rezultat din calculele prezentate în ședința Consiliului UNBR;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Având în vedere cursul euro estimat pentru anul 2020, începând cu data de 01.01.2020, taxa lunară pentru constituirea bugetului UNBR va fi următoarea:
– 15 lei pentru avocații definitivi (echivalentul în lei a 3 EURO);
– 10 lei pentru avocații stagiari (echivalentul în lei a 2 EURO).
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică barourilor și Departamentului Economico – Financiar şi Administrativ al UNBR, care o vor aduce la îndeplinire și membrilor Consiliului UNBR.

HOTĂRÂREA U.N.B.R. nr. 38 din 07 decembrie 2019

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here