GUEST WRITER Suciu Popa: Urbanism și construcții – Liniile directoare recent adoptate de Guvern pun bazele mult așteptatei debirocratizări și fluidizări în domeniu

Crina Ciobanu, Partner SUCIU POPA și Co-Head al practicii de Real Estate & Construction

Pe 30 martie 2021 a intrat in vigoare hotararea Guvernului nr. 298/2021 pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Nevoia de a adopta un Cod al construcțiilor s-a simtit puternic in industrie in ultimii ani, in contextul accelerarii dezvoltării teritoriale și urbane din România, coroborat cu nevoia de unificare a legislației speciale în materia construcțiilor. Deși nu antameaza concret viitoarele prevederi ale Codului construcțiilor, noul act normativ trasează liniile directoare si principiile avute în vedere: coordonarea și simplificarea proceselor, debirocratizarea ori creșterea transparenței și coerenței în procesul decizional in sector.

Actul normativ constituie un prim pas in corectarea mai mult decat necesara a deficientelor constatate in procesul decizional in domeniul urbanimsului, amenajarii teritoriului si constructiilor, printre care cele mai acut resimtite sunt formalismul excesiv în procesul de informare și participare a comunității în deciziile de planificare și dezvoltare, proceduri ineficiente în domeniul disciplinei și controlului în construcții, insuficienta reglementarii în ceea ce privește contenciosul administrativ specializat în urbanism, amenajarea teritoriului și construcții si corelarea insuficientă a fiscalității cu procesele de dezvoltare.

Una dintre rațiunile pentru care au fost elaborate tezele prealabile ale Codului construcțiilor este nevoia de a crea un cadru legislativ unitar și coerent, în vederea uniformizării reglementării speciale în domeniul construcțiilor. Aceasta pentru ca, in prezent, legea generală în materie este Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care se completeaza cu reglementările speciale precum Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

HG nr. 298/2021 evidentiaza neconcordanțe in dispozițiile actelor normative menționate în materia suspendării actelor administrative atacate, anulării actelor administrative, acțiunilor împotriva refuzului nejustificat de a soluționa cereri ori cea a completurilor specializate, neconcordante care au creat adesea in practica confuzie in aplicarea procedurilor in materie precum si un climat de incertitudine de natura sa afecteze increderea investitorilor in industria constructiilor.

Tezele prealabile recent adoptate subliniază importanța creării unor instanțe de contencios administrativ și fiscal ori complete judecătorești specializate în materia urbanismului și a construcțiilor. HG nr. 298/2021 prevede că viitorul Cod al construcțiilor va conține dispoziții privind procedurile judecătorești urgente, care să permită oprirea realizării proiectelor ilegale sau neconforme din punct de vedere urbanistic sau tehnic, înainte ca acestea să fie finalizate. În acest sens, se are in vedere corelarea acestei viitoare reglementări cu procedura ordonanței președințiale, ori procedura specială a suspendării efectelor actului administrativ ceea ce ar constitui o masura extrem de bine venita.

HG nr. 298/2021 anticipeaza o serie de măsuri ce urmează a fi luate prin intermediul viitorului Cod al Construcțiilor, precum:

– crearea unui mecanism de avizare printr-un integrat și partenerial care să asigure atât coordonarea investițiilor, cât și reducerea semnificativă a termenelor de avizare-aprobare;

– reducerea semnificativă a timpului pentru obținerea autorizatiilor in constructii;

– în ceea ce privește executarea lucrărilor de construcții, instituirea obligatiei de a obține certificările necesare pentru angajații ce prestează muncă în cadrul societăților de construcții;

– redefinirea faptelor care constituie infracțiuni sau contravenții in domeniu, în raport de proporționalitatea acestora, precum și uniformizarea acestora cu actele normative speciale în materie; sau

– introducerea unor prevederi referitoare la suprataxarea construcțiilor ilegale, în scopul descurajării acestora.

Un alt principiu avut în vedere de către HG nr. 298/2021 este prevalența interesului general asupra celui privat. Este de asteptat, deci, ca Codul construcțiilor sa instituie prevederi cu privire la servituțile de urbanism și modalitatea de instituire și implementare a acestora.

Suciu Popa este o firmă de avocatură full-service de top, cu performanțe recunoscute în dreptul afacerilor, proprietate imobiliara si constructii, proiecte si infrastructura, achizitii publice litigii si drept fiscal, fiind recunoscută în mod constant de către toate directoarele locale și internaționale de profil, în topul furnizorilor de servicii juridice din diverse domenii de activitate. Fiind pe deplin dedicată pentru a face diferența pe piața serviciilor avocatiale din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputația solida ale avocaților și partenerilor săi, construite de-a lungul a peste 20 de ani de reprezentare a unor clienți importanți, multinaționale, investitori strategici și fonduri de investiții, autorități publice și instituții financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzacții transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.