Institutul Notarial Roman vă pregătește pentru funcția de administrator și lichidator judiciar

Prin Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii nr. 151/19.04.2018 s-a stabilit ca Institutul Notarial Român să organizeze, la Centrul de Conferințe Auditorium Pallady din B-dul. Theodor Pallady, nr. 40G, Sector 3, București, în perioada 4 – 6 mai 2018, cursurile și examenul pentru dobândirea calității de administrator și lichidator în cadrul procedurii de insolvență a persoanei fizice prevăzute de Legea nr. 151/2015.

În perioada 4-6 mai 2018 se vor desfășura cursurile de pregătire profesională inițială, iar în data de 6 mai se va susține și examenul de dobândire a calității de administrator și lichidator în cadrul procedurii de insolvență.

În perioada 23-25 aprilie 2018 notarii publici se pot înscrie atât la cursuri cât și la examen, depunând în acest sens, pe adresa de e-mail a INR (secretariat@institutulnotarial.ro) următoarele documente:

Documente înscriere cursuri:

  1. Cerere înscriere cursuri,
  2. Copie de pe cartea/buletinul de identitate,
  3. Dovada achitării taxei de curs în contul INR, (RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal INR:26781193) în cuantum de 500 lei.

Documente înscriere examen:

  1. Cerere înscriere examen,
  2. Cazier judiciar (se poate depune până cel târziu la data de 4 mai 2018),
  3. Dovada achitării taxei de examen în contul INR, (RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal INR:26781193) în cuantum de 500 lei.

*Dovada îndeplinirii condiției de vechime în funcția de notar public1și dovada absolvirii cursurilor vor fi depuse la dosar prin grija INR.

1Candidatul va trebui să obțină personal și să depună dovada îndeplinirii condiției de vechime în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 151/2015, numai pentru situația în care persoana nu îndeplinește condiția de vechime de 5 ani în funcția de notar public.

În cazul în care doriți să vă înscrieți atât la curs cât și la examen urmează să depuneți toate documentele sus menționate, precum și dovada achitării ambelor taxe, respectiv 1000 lei, până la data de 25 aprilie 2018, inclusiv.

Originalele tuturor documentelor mai sus menționate (pentru curs și pentru examen) vor trebui prezentate, în ziua începerii cursurilor, respectiv în data de 4 mai 2018, la secretariatul Institutului Notarial Român din Centrul de Conferințe Auditorium Pallady, situat la etajul 4.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here