Ziua notarului public, 17 noiembrie

Sub semnul tradiției și continuității activității notariale, la 26 de ani de la intrarea în vigoare
a legii de organizare și funcționare a profesiei, notariatul român se plasează în avangarda
digitalizării profesiilor liberale.

Pentru cei 2505 notari publici în funcție, data de 17 noiembrie are o semnificație aparte, marcând
(re)nașterea” notariatului modern, odată cu intrarea în vigoare a Legii notarilor publici și a
activității notariale nr.36/1995. Momentul a marcat încheierea activității Notariatului de Stat,
concomitent cu începerea activității Notariatului Public. În acest fel, după o întrerupere de aproape
jumătate de secol, a fost reluată tradiția notariatului public model de organizare a profesiei care
a funcționat în Transilvania, Banat și Bucovina înainte de anul 1947 și care își are originile cu mai
bine de nouă secole în urmă, odată cu apariția primelor înscrisuri cu caracter notarial în
Transilvania.

Asumânduși triplul rol de partener al Justiției, Cetățenilor și Statului, notariatul public sa situat
constant în avanpostul profesiilor liberale, având un înalt grad de responsabilitate și implicare
socială și economică. Prin capacitatea de adaptare, anduranță la stres, viteză de reacție și
deschidere către accelerarea implementării noilor tehnologii, am reușit să asigurăm continuitatea
serviciilor notariale în condiții de criză sanitară și de restrângere a activităților economice și
sociale.”, a declarat președintele Uniunii Naționale Notarilor Publici din România, notar public
dr. Dumitru Viorel Mănescu.

Digitalizarea serviciilor notariale în concordanță cu imperativul accesibilității și siguranței actului
notarial are loc conform Strategiei de Digitalizare a Activității Notariale și în acord cu
recomandările Comisiei Europene. Acțiunile întreprinse de Uniunea Națională a Notarilor Publici
în direcția digitalizării sunt armonizate efortului național de adoptare a noilor tehnologii în
activitatea administrației publice.

Motorul implementării noilor tehnologii este Centrul Național de Administrare a Registrelor
Naționale Notariale CNARNN Infonot. În paralel cu sprijinirea permanentă a activităților
curente ale UNNPR, Centrul de Date a finalizat etapa preliminară a informatizării activității
notariale programul de gestiune a birourilor notariale INOT România, finanțând integral acest
proiect de anvergură.

Pe plan internațional, notariatul român, prin UNNPR, este o prezență activă și implicată, fiind
parte a acordurilor și protocoalelor de colaborare încheiate cu organizații similare din Europa și
din lume: Uniunea Internațională a Notariatului, Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană,
precum și organizații profesionale ca Asociația Notariatelor Francofone, Asociația FrancoRomână
a Juriștilor, Asociația Rețelei Europene a Registrelor Testamentare, Institutul Internațional de
Înalte Studii Notariale, Institutul Internațional de Istorie a Notariatului, Institutul European de Cercetare și Studii Notariale. Totodată, UNNPR are un istoric de relații cordiale și colaborare cu
organizațiile reprezentative ale profesiei din Franța, Germania, Ungaria, Grecia, Malta, Bulgaria,
Serbia.

Activitatea internațională a UNNPR vizează schimbul de experiență și de bune practici în
domeniul notarial, urmărind realizarea de avantaje semnificative din punctul de vedere al
rapidității, calității și siguranței serviciilor furnizate cetățenilor, mediului de afaceri și statului.

Sursa: Biroul Comunicare Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here