Weekend cu evenimente pentru avocati

Avocatii Baroului Bucuresti sunt invitati sa participe sambata, 11 mai, la Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor. Totodata, in cadrul evenimentului vor fi organizate si 3 cursuri de pregatire profesionala, destinate avocatilor membri ai Baroului.

Consiliul Baroului Bucuresti convoaca Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor, in data de 11 mai 2013, ora 09.00, la Sala Palatului din Bucuresti, potrivit unui anunt postat pe site-ul Baroului.

In cadrul Adunarii, vor fi dezbatute urmatoarele teme:

1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata in anul 2012.

2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2012.

3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila in anul 2012.

4. Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2012.

5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2013.

De asemenea, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Baroului, avocatii membri ai Baroului Bucuresti pot participa la 3 cursuri de pregatire profesionala pentru avocati, creditate cu 15 puncte. Cursurile vor avea ca obiect urmatoarele teme:

1. ,,Aspecte de noutate in materia competentei in procesul civil”- Lector: Prodecan av. dr. Ion Dragne.

2. ,,Particularitatile contractului de vanzare cumparare in materie comerciala” -Lector: Consilier av. dr. Vasile Nemes.

3. ,,Consideratii din prisma teoriei dreptului asupra interpretarii art.1 din Codul Civil” – Lector: Avocat Dr. in stiinte juridice I. Friedmann – Nicolescu, Cercetator stiintific asociat.

Pentru a participa la Adunarea Generala a Baroului Bucuresti, avocatii sunt obligati sa indeplineasca cumulativ toate conditiile prevazute de art. 66 alin.(2) din Statutul profesiei de avocat, republicat, respectiv: a) sa fie inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei; b) sa nu se afle in situatii care atrag incompatibilitatea sau suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei.