Voicu&Filipescu obtine pentru GE Medical Systems suspendarea unei licitatii de 3 milioane de lei

Voicu & Filipescu a obtinut pentru General Electric Medical Systems Romania suspendarea procedurii de atribuire a unei achizitii publice contractate de Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuta” Cluj-Napoca. Contractul are ca obiect „furnizarea de echipamente medicale” si are o valoare estimata de 3 milioane de lei, pe o perioada de 6 luni.

Firma de avocatura a cerut, prin contestatia formulata la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC), obligarea autoritatii contractante la modificarea documentatiei de atribuire, continuarea procedurii de atribuire si suspendarea procedurii. In baza documentelor depuse, CNSC a decis ieri sa suspende procedura in cauza, urmand a se pronunta pe fond, in termen legal, cu privire la celelalte capete de cerere. Impotriva acestei decizii a CNSC se poate formula plangere in termen de 5 zile de la comunicare.