Vocea avocaturii se aude la Congresul din aprilie

Congresul Avocaților din luna aprilie a acestui an va avea ca temă centrală Secretul profesional al avocaților. Este o temă care frământă nu numai lumea avocaturii autohtone ci și pe cea europeană.

Contextele internaționale, dinamica globală marcată de evoluția tehnologiei și de răspândirea fenomenului terorist cu ramificații de acces la fluxuri economice, presupun schimbări la nivelul legislației din statele Uniunii Europene. În tot acest peisaj complex, autoritățile legiferatoare trebuie să identifice acel optim pentru a respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor, aici intrând și apărarea secretului profesional al avocatului și, concomitent, pentru a urmări obiectivele legii.

Rolul avocatului într-o societate democratică este clar definit, acesta având menirea de a apăra părțile în litigiu ori această misiune nu poate fi îndeplinită dacă nu este garantată confidențialitatea schimburilor de informații între avocat – client. Legislația CEDO, în speță articolul 8, întărește această arhitectură a confidențialității, conferind o protecție sporită comunicărilor dintre avocați și clienții lor.

O serie de directive europene – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016;  DIRECTIVA (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016; DIRECTIVA (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016; DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 – care au menirea de a garanta secretul profesional al avocaților au ca termen de transpunere și implementare luna iunie a acestui an. Președintele U.N.B.R., avocat Gheorghe Florea, trage un semnal de alarmă și subliniază totodată importanța implicării avocaților în procesul legislativ considerând că de aceasta va depinde în viitor identitatea profesiei de avocat întrucât în absența unei protecții adecvate a secretului profesional al avocatului, acesta va putea fi înlocuit chiar și cu un robot, care poate da răspunsuri justițiabililor cu un grad de fidelitate extrem de ridicat”

Dincolo de forfota creată în jurul temei centrale a Congresului Avocaților, există și o dinamică internă a breslei avocaților. În tradiția bunului parteneriat pe care publicația LegalMarketing.ro îl are cu Uniunea Națională a Barourilor din România și cu Baroul București, am luat pulsul doleanțelor avocaților din România, acestea fiind transmise prin vocea a doi (trei) avocați delegați la Congres: avocat Augustin Zăbrăuțanu, Zabrautanu, Popescu & Associates; avocat Danny Gabriel Bârdan-Raine, Președinte Asociația “Societatea Avocaților din București”

Avocat Augustin Zăbrăuțanu, Zabrautanu, Popescu & Associates

“ Pentru mine, totul a inceput dintr-o dubla curiozitate raportat la Congres.

In primul rand, cea generata de faptul ca, in acest an, la Congresul Avocatilor se va dezbate o tema de esenta profesiei: “ Secretul profesional al avocatului ”.

Pentru mine, litigator dintotdeauna si practician aproape exclusiv penalist in ultimii 10 ani, secretul profesional si modalitatile practice de aparare a acestuia sunt chestiuni capitale pentru a putea asigura clientilor o aparare efectiva.

In al doilea rand, curiozitatea daca voi fi considerat de catre colegi apt sa ii reprezint in calitate de delegat la Congres.

Astfel ca, la indemnul unui prieten avocat, m-am decis in ultimul moment sa candidez.

Faptul ca am primit o treime din voturile exprimate, m-a facut sa ma intreb care este mandatul cu care noi, delegatii Baroului Bucuresti mergem la Congres.

Raspunsul onest din partea mea este ca la acest moment inca nu stiu.

Sper, de exemplu, ca Decanul si Consiliul Baroului Bucuresti sa organizeze o intalnire cu delegatii pentru a ne informa care sunt asteptarile organelor de conducere ale Baroului de la acest Congres. Insist, o intalnire cu scop informativ.

Dincolo de tema Congresului, stiu ca exista teme recurente care au preocupat si preocupa avocatii:

  • cele legate de soarta asigurarilor sociale ale avocatilor, in special a nivelului contributiilor si a sustenabilitatii sistemului in sensul pastrarii capacitatii acestuia de a ne plati pensile;
  • nu in ultimul rand presiunea continua a institutiilor statului asupra avocatilor pentru a nu mai fi exceptati de la plata contributiilor sociale catre sistemul “ de stat “,  ignorand existenta sistemului propriu);
  • chestiunea reglementarii unor niveluri ( recomandate ) de onorarii minime;
  • reglementarea inca ( prea ) restrictive a publicitatii, reguli incalcate in mod flagrant de catre unii colegi fara a fi sanctionati, ceea ce creeaza o frustrare in randul celor care respecta prevederile statutare ale profesiei in domeniu, neputinciosi in fata unei concurente neloiale destul de agresive;
  • intarzierea generalizarii la nivel national a accesului pe baza de parola la continutul scanat al dosarelor aflate pe rolul instantelor;
  • de ce nu, eliminarea interdictiei pentru formele de exercitare a profesiei de avocat de a angaja personal auxiliar cu studii juridice ( chestiune transata acum cativa ani de Congres, dar dezbaterea continuand in interiorul profesiei cu argumente si pro, si contra).

O sa incerc pana la data Congresului sa aflu gandurile cator mai multi dintre colegii mei, ceea ce, fara a constitui un mandat obligatoriu pentru mine, ma va ajuta sa-mi conturez o pozitie pana la Congres. Sunt sigur ca ne vom intalni acolo si vom putea sa discutam mai multe lucruri “ la cald “. “

Avocat Danny Gabriel Bârdan-Raine, Președinte Asociația “Societatea Avocaților din București

“Doresc să încep prin a le mulțumi tuturor colegilor avocați care m-au susținut și care mi-au acordat încrederea pentru a le reprezenta interesele în cadrul Congresului Avocaților care va avea loc în perioada 20 – 21 Aprilie 2018 la București.

Ca urmare a mandatului primit o să realizez toate demersurile legale în vederea adoptării de către Congresul Avocaților a tuturor propunerilor din agenda de lucru pe care am prezentat-o colegilor avocați din Baroul București.

Așadar, cu întâietate o să solicit Congresului Avocaților să adopte o hotărâre prin care să se dispună difuzarea pe pagina de internet a U.N.B.R. a inregistrarii integrale a lucrărilor Congresului Avocaților 2018, iar Congresele viitoare să fie difuzate inclusiv în direct pe pagina de internet a U.N.B.R., cu precizarea că avocații vor avea acces la înregistrări și la difuzarea în direct în baza unui nume de utilizator și a unei parole. Apreciez că este cât se poate de justificat ca avocații să aibă posibilitatea de a cunoaște în integralalitate și în detaliu lucrările din cadrul fiecărui Congres al Avocaților, inclusiv activitatea avocaților mandatați de către aceștia ca să le reprezinte interesele.

În continuare, având în vedere impactul în rândul avocaților a  Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 295 dintr-o zi de sâmbătă, 09 decembrie 2017, prin care s-au majorat anumite contribuții ale avocaților la sistemul C.A.A., apreciez ca fiind necesară adoptarea de către Congresului Avocaților a unei hotărâri prin care să se stabilească în sarcina Consiliului U.N.B.R. obligația de a pune în dezbaterea publică a avocaților, cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile înainte de a fi pus pe ordinea de zi a Consiliului U.N.B.R., orice proiect de majorare a contribuțiilor la Casa de Asigurări a Avocaților, U.N.B.R., Barou, inclusiv taxele cursanților de la I.N.P.P.A. Apreciez că este cât se poate de justificat ca avocații să aibă posibilitatea de a formula puncte de vedere sau alte petiții cu privire la orice propunere de majorare a contribuțiilor.

De precizat faptul că în urma sugestiilor venite din partea mai multor colegi avocați cu privire la practica instanțelor de judecată de a comunica un număr mare de acte de procedură în perioada în care aceștia se află în concediu, am decis să propun adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să propună, să negocieze și să încheie un protocol cu Consiliul Superior al Magistraturii prin care să se stabilească faptul că instanțele de judecată nu vor comunica acte de procedură către justițiabilii persoane fizice sau juridice care au domiciliul respectiv sediul procesual ales la formele de exercitare ale profesiei de avocat în luna august și în perioada 20 decembrie – 5 ianuarie a fiecărui an, cu excepția cauzelor civile care se soluționează potrivit legii cu celeritate și a cauzelor penale.

De asemenea, am luat decizia ca la Congresul Avocaților din acest an să reiterez trei propuneri deosebit de importante pe care le-am expus în cadrul Congresului Avocaților de anul trecut cu privire la anumite aspecte care apreciez că sunt și vor rămâne de actualitate și în perioada de timp ce urmează.

Astfel, voi reitera propunerea de adoptare de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să elaboreze o metodologie având ca finalitate întreprinderea demersurilor legitime de către U.N.B.R. pentru dizolvarea, lichidarea și radierea tuturor societăților comerciale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comețului care au în componența actului constitutiv codul CAEN 6910 – Activități juridice, prin raportare la Recursul în interesul legii admis prin Decizia nr. XXII din 12 Iunie 2006 a Î.C.C.J., publicată în Monitorul Oficial nr. 936 din 20 noiembrie 2006. Această propunere se justifică prin aceea că încă există societăți comerciale care s-au înființat anterior pronunțării Recursului în interesul legii menționat mai sus și care prin activitatea pe care o desfășoară în prezent realizează, fără drept, activități juridice.

De asemenea, voi reitera propunerea de adoptare de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să efectueze demersuri atât prin intermediul CCBE cât și în mod direct prin intermediul U.N.B.R. la nivelul Comisiei Europene, al Parlamentului European și al Consiliului Europei în vederea emiterii unor recomandări, formulării unor propuneri și adoptării unor directive sau alte acte normative având ca finalitate uniformizarea și eficientizarea asistenței publice judiciare la nivelul Uniunii Europene, inclusiv sub aspectul stabilirii și majorării cuantumului onorariilor avocaților care asigură asistența publică judiciară. Apreciez că o mai bună reglementare a asistenței publice judiciare sub toate aspectele reprezintă o prioritate pentru garantarea dreptului la apărare și a liberului acces la justiție.

Nu în ultimul rand, voi reitera propunerea de adoptare de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în sensul elaborării unui proiect pentru înființarea la nivelul fiecărui Barou a unei Comisii de specialitate, iar la nivelul U.N.B.R. a unei Comisii centrale ce vor avea ca obiect de activitate reglementarea modului de întocmire a contractelor de colaborare și de salarizare între avocați și formele de exercitare a profesiei, supravegherea modului în care sunt derulate aceste contracte, având inclusiv competențe de soluționare a oricăror sesizări formulate atât de către avocați, cât și de către formele de exercitare a profesiei cu privire la modalitatea de derulare a contractelor de colaborare și de salarizare în interiorul profesiei. Această propunere se justifică prin aceea că în practică există dispute între avocați și formele de exercitare a profesiei de avocat ce au ca izvor contractele de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, iar normele din Statutul profesiei de avocat se dovedesc a fi depășite pentru o soluționare efectivă, cu celeritate și în condiții de transparență a acestor dispute. În aceeași ordine de idei, apreciem că este necesară o nouă reglementare în această materie care să asigure o minimă și legitimă protecție profesională a avocaților colaboratori și salarizați în interiorul profesiei, mai ales a avocaților stagiari și să se realizeze totodată un echilibru între aceștia și formele de exercitare a profesiei.

Agenda de lucru pentru Congresul Avocaților 2018 mai are în cuprinsul acesteia și o propunere care va naște dezbateri aprinse. Aceasta presupune adoptarea de către Congresul Avocaților a unei hotărâri prin care Comisia permanentă a U.N.B.R. să fie mandatată în vederea înființării unui grup de lucru care să identifice potențiali cumpărători pentru Complexul Balnear de la Techirghiol „Corpore Sano” în vederea valorificării acestuia la un preț care să reprezinte cel puțin dublul valorii investiției realizate. De precizat faptul că există mai multe motive pentru care formulez această propunere, urmând ca acestea să fie expuse în cadrul dezbaterilor ce vor avea loc la Congresul Avocaților 2018.

În concluzie, apreciez că sunt multe aspecte care urmează să fie dezbătute în cadrul acestui Congres și sper ca timpul de lucru să fie valorificat în interesul avocaților.”

Unul dintre Seniorii profesiei, Domnul Iosif Friedmann Nicolescu, a declarat despre Congresul Avocaților că organizatorii, U.N.B.R  împreună cu Barourile, trebuie să apere valorile profesiei de Avocat în societate și să se preocupe în această perioadă dificilă, din punct de vedere economic, social și internațional, de creșterea bunăstării tuturor Avocaților prin obiective clare și imediate. U.N.B.R. se impune a se consulta în toate situațiile relevante cu un ”Consiliu al Seniorilor”, format exclusiv din Avocați de carieră, cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 30 de ani și care se bucură de prestigiu în rândul Avocaților. Omul care a adunat 444 voturi pentru reprezentare în actualul Congres ce va avea loc în Aprilie 2018, crede că sunt necesare măsuri instituționale coordonate la nivel național de către U.N.B.R. în colaborare cu toate Barourile pentru reconsiderarea locului și rolului avocatului în societatea românească. Prestigiul profesiei de Avocat trebuie realizat prin perfecționarea profesională continuă, la standarde care să impună respect din partea societății, ceea ce contribuie hotărâtor la ridicarea economică a avocaturii. Totodată, mai spune Seniorul, se impun măsuri legislative pentru protecția profesiei de Avocat, plecându-se de la un adevăr bine cunoscut, că pauperizarea avocaturii este anticamera dictaturii într-un stat.