Vasiliu si Miclea obtine inca 3 solutii favorabile pentru medicii rezidenti

In ultima saptamana, trei instante diferite au pronuntat hotarari favorabile pentru medicii rezidenti reprezentati de avocatii casei de avocatura Vasiliu si Miclea. Tribunalul Tulcea, Tribunalul Prahova si Tribunalul Gorj au respins actiunile formulate de unitatile spitalicesti cu care medicii rezidenti aveau incheiate contracte de munca.

Concret, au fost respinse actiunile in pretentii prin care reclamantii solicitau obligarea medicilor rezidenti la plata contravalorii cheltuielilor de personal efectuate pe perioada rezidentiatului, apreciindu-se ca salariile primite de acestia nu se inscriu in categoria cheltuielilor facute cu formarea profesionala.

Solutiile sunt in concordanta cu Hotararea pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recursul in interesul legii, dar si cu solutiile obtinute anterior pentru clientii Vasiliu si Miclea.

Hotarare ICCJ favorabila medicilor rezidenti

In sedinta din data de 16 februarie 2015, ICCJ a pronuntat o decizie in dosarul 10/2014, admitand recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta. Astfel, instanta suprema a stabilit ca: “In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (71) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, prin raportare la art. 38 si art. 159 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfasurata in perioada rezidentiatului, iar drepturile salariale incasate nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregatirea profesionala, in situatia in care medicul rezident nu isi respecta obligatia asumata de a continua raporturile de munca pentru o anumita perioada cu spitalul in care a desfasurat programul de rezidentiat, chiar daca o atare clauza ar fi prevazuta in actul aditional la contractul individual de munca, incheiat in conditiile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Decizia este obligatorie potrivit dispozitiilor art. 517 alin.(4) din Codul de procedura civila.

Practic, aceasta decizie confirma punctul de vedere exprimat de Vasiliu si Miclea in litigiile in care firma de avocatura a reprezentat medicii rezidenti, in sensul ca salariul primit de medic pe perioada rezidentiatului nu poate fi asimilat cheltuielilor facute cu pregatirea sa profesionala.

In conformitate cu aceasta decizie, medicul care nu respecta obligatia asumata prin act aditional la contractul individual de munca, respectiv de a munci in unitatea spitaliceasca in care a avut postul pe perioada rezidentiatului, nu poate fi obligat la restituirea salariilor primite pe perioada de rezidentiat.