Va exista sau nu inflatie de certificate verzi, in urma amanarii de la tranzactionare pana in 2018?

Schimbarile care au survenit in ultimul an, in legatura cu energia produsa din surse de energie regenerabila, au creat nesiguranta si instabilitate in ceea ce priveste noile investitii in domeniu. Masura amanarii certificatelor verzi pana in anul 2018 va crea inflatie pe aceasta piata si va plasa factorul de decizie, din mana producatorului de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, in mana “pretentioasa” a cumparatorului?

Analiza a firmei de avocatura McGregor & Partners

Dupa modificarile aduse Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie („Legea 220/2008”) prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2013 („O.U.G. 57/2013”), unele aspecte cu privire la emiterea certificatelor verzi au fost abordate intr-o maniera mai detaliata in prevederile legale ale Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) nr. 56/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul presedintelui A.RN.R.E. („Ordinul 56/2013”), care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 472 din 30.07.2013.

Conform prevederilor Legii 220/2008, si ale Ordinului 56/2013, in perioada 1 iulie 2013 – 31 martie 2017, din numarul de certificate verzi emise conform prevederilor art. 11, Operatorul de Tansport si Sistem amana de la tranzactionare pe piata de certificate verzi, inclusiv de la transferul din contul de producator in contul de furnizor pentru indeplinirea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi, un numar de certificate verzi conform prevederilor art. 6 alin. (2¹) din Legea 220/2008. 

Atat Legea 220/2008, cat si Ordinul 56/2013 mentioneaza ca in respectiva perioada indicata se va amana un certificat verde pentru centralele electrice eoliene din cele doua certificate verzi emise pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana.

Procedura de emitere a certificatelor verzi acordate operatorilor economici acreditati, pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, prevede ca numarul de certificate verzi amanate de la tranzactionare, inclusiv de la transferul din contul de producator in contul de furnizor pentru indeplinirea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi, sunt inregistrate in mod distinct pe fiecare operator economic in parte, iar codurile acestora si numarul lor se vor comunica lunar atat producatorilor cat si ANRE si OPCOM, conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificate verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr. 43/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Recuperarea certificatelor verzi amanate de la tranzactionare ale producatorilor de energie electrica din energie eoliana se va face in mod esalonat, incepand cu 1 ianuarie 2018 pana cel tarziu la 31 decembrie 2020.  Modalitatea in care se vor recupera certificatele verzi amanate va fi stabilita de ANRE. si va fi aprobata prin ordinul presedintelui institutiei.

Certificatele verzi amanate de la tranzactionare se vor inregistra in mod distinct in Registrul de evidenta a beneficiarilor de certificate verzi si a certificatelor verzi emise si se vor recupera lunar, pana la 31 decembrie 2020, in mod esalonat conform Procedurii CN Transelectrica SA pentru emiterea acestora aprobata prin Avizul ANRE nr. 31/28.08.2013 („Procedura”). Procedura prevede  ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru centralele electrice eoliene, se va recupera un numar de certificate verzi pentru fiecare luna calendaristica a perioadei de recuperare egal cu produsul dintre:

1. numarul mediu de certificate verzi amanate pentru fiecare luna calendaristica a unui an si

2. raportul dintre numarul total de certificate verzi amanate din perioada de amanare si numarul total de certificate verzi pentru perioada de recuperare a acestora, determinat prin aplicarea numarului de certificate verzi amanate pentru fiecare luna calendaristica a unui an mentionat mai sus, cu recuperarea numarului total de certificate verzi amanate.

In aceste conditii,  operatorul economic al unui proiect eolian pus in functiune va primi pana in anul 2017 un certificat verde pentru 1 MWh produs si livrat in retea, iar dupa anul 2018 va primi 1 certificat verde plus un numar de certificate verzi amanate care se vor recupera conform metodei mai sus prezentate, prevazuta de Procedura.