UPDATE – CONGRESUL AVOCAȚILOR 2018 – LIVE TEXT

14.55 – Este prezentată Placheta aniversară – Avocații Români și Centenarul Marii Uniri – decernată următoarelor persoane / instituții pentru contribuția și pentru rolul pe care l-au avut în dezvoltarea și consolidarea unității profesiei de avocat: Călin Zamfirescu, Președinte de Onoare al UNBR; Parlamentului României; Ministerului Justiției – Tudorel Toader; Uniunii Juriștilor din România; Facultății de Drept, Universității București.

14.48 – Gheorghe Florea acordă celor doi invitati, dl avocat Ranko Pelicarić și dna avocat Maria Ślązak, distincția de Membru de Onoare al UNBR.

14.41 – Robert Cazanciuc:

Este nevoie de oameni cu vocație în profesia juridică.

Ideea tribunalului comercial sper să fie una bună.

La Camera Deputaților avem în dezbatere legea contenciosului.

Contez pe prezența dumneavoastră la lucrările Parlamentului, în special la comisia juridică.

14.36 – Tudorel Toader:

De serviciile avocaților beneficiază și cei care nu sunt acuzați, care au suferit o vătămare, lezare a drepturilor și libertăților celor acuzați.

Ministerul Justiției trebuie să fie alături de avocați, de profesia pe care o exercitați.

Ministerul Justiției a încercat și încearcă să ducă la îndeplinire obligațiile pe care le are în raport cu profesia de avocat.

Ne aflăm într-un moment în care legiuitorul a demarat o noua etapă de modificare a codurilor: penal, de procedură penal, codul civil, procedura civilă.

Obligații izvorâte din directivele normelor europene.

Felicită conducerea UNBR pentru felul în care a gestionat Disputa privind baroul paralel – în felul acesta ați conservat exclusivitate exercitării de avocat.

Cuvântul protocol este deformat, are o anumită conotație specifică.

Am demarat procedurile pentru a încheia un nou protocol intre Ministerul Justiției – Ministerul Public – UNBR, să actualizăm și să standardizăm cuantumul onorariilor pentru serviciile pe care le prestați.

Apare o frază miraculoasa – și Ministerul Justiției este de acord – dar se pune o virgulă cu încadrarea în alocația bugetară – vom finaliza acest protocol în care să actualizăm natura și volumul de retribuire, onorariile pentru serviciile pe care le prestați.

Solicitare a avocaturii ca UNBR să aibă sediul în viitorul cartier al justiției – solicitarea se află în curs de analiză la Ministerul Justiției.

Zilele următoare avem o nouă întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale, procedură avansată de realizare a Cartierului Justiției.

Grefierii – “dubla subordonare”, propunere să treacă la Ministerul Justiției.

Proiect de lege pentru a prelua agentul guvernamental pentru CEDO la Ministerul Justiției.

14.24 – Gheorghe Florea prezintă dezbaterile care au avut loc dimineața – limitele secretului profesional al avocatului.

Nu există elemente care să duca la ipoteza că avocatul încalcă secretul profesional.

Trăim situatii în care putem să declarăm ca atât in România cât și pe mapamond dezastrele conduc la modificări legislative de orice gen.

Prezumpția de nevinovăție devine o frază lipsită de sens – oricine este arătat în spațiul public devine suspect în justiție.

Se dezvoltă un nou tip de justiție – justiție paralelă desfășurată în afara instanțelor.

Război care incită la răzbunare – avocații sunt atacați.

Argumentele raționale și tehnice se estompează în fata presiunii și a emoțiilor publice.

Avocații – depozitari ai secretelor încredințate de client.

Ideea de dreptate este singura care ne poate izbăvi.

14.12 – Reîncepe congresul 14:00, se aud imnul României și imnul UE

Gheorghe Florea atrage atenția că UNBR este o entitate înființată prin lege, cu statut de Persoană Juridică de interes public.

Îi prezintă pe invitații principali: dl avocat Ranko Pelicarić și dna avocat Maria Ślązak.

Prezenți: Tudorel Toader – Ministrul Justiției, dl Vicepresedinte al Senatului Tutuianu, Președintele Comisiei Juridice – Robert Cazanciuc, Procurorul General Adjunct de pe langa ICCJ – dl Licu, Decanul Facultății de Drept București – David Baias, Directorul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Adrian Vascu – Președintele Uniunii Profesiei Liberale din România, Dana Garbovan – Președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Andreea Ciuca – Președinte al Asociației Magistraților din România, Cătălin Predoiu – fost ministru al justitiei, Cristian Diaconescu – fost ministru al justitiei, Ion Cazacu – avocat, Viorel Pascu, Ecaterina Mirea – adjuncți Avocatului Poporului, Cristina Rotaru – Președintele Institutului Național al Magistraturii.

14.00 – Au ajuns și Cătălin Predoiu și Robert Cazanciuc, foști miniștri ai justiției.

13.39 – A ajuns Ministrul Justiției, Tudorel Toader.

12.27 – Domnul Președinte Gheorghe Florea continuă:

Consimțământul clientului nu obligă avocatul să dezvaluie secretul profesional.

Avocatului i se interzice să fie delator.

Garanțiile legale ale secretului profesional al avocatului sunt prevăzute în legea noastra specială.

Legea noastră specială – trebuie să luptăm, să o armăm, să o întărim, să vedem dacă este bună sau rea, să ne luptam să pastram aceste câștiguri.

12.25 – Domnul Gheorghe Florea preia cuvântul:

Mulțumește forței cu care am dovedit că avem interes real față de o temă care preocupă toate țările europene, fără distincție între est și vest.

Mulțumește oaspeților care prin intervențiile lor au demonstrat că în CCBE preocuparea vizând identificarea garanțiilor de întărire a secretului profesional este o preocupare constantă.

Nu am informat niciun organ de la nivelul CCBE ca în România ar fi cazuri în care, în concret, am fi fost sesizați instituțional în afara demersului jurnaliștilor că ar fi cazuri de încălcare a secretului profesional.

S-a modificat legea noastră privind profesia de avocat intr-o luptă  care a durat un an între avocați parlamentari și mediul social-politic din România care s-a opus oricărei modificări legislative care întărește dreptul la apărare.

Am depășit faza în care încîlcarea secretului profesional atrăgea o sancțiune, acum pedeapsa prevăzuta în lege este mai mare decât în dreptul comun.

În afara de ocrotirea secretului profesional avem text expres care prevede ce se întâmplă atunci când avocatul este supravegheat sau interceptat în mod accidental.

Durează lucrările modificării codului deontologic european al avocatului. De la 1 ianuarie in anul centenarului, în România se aplică un cod deontologic al avocatului român, este cazul să vă reamintesc art 11 – secretul profesional îl constitutie toate informațiile, datele de orice tip, formă, suport schimbate între avocat și clientul său – același text prevede la aliniat 5 că obligația avocatului este să pastreze secretul profesional.

12.09 – Domnul Călin Zamfirescu, Președinte de onoare al UNBR:

Discuția s-a purtat în jurul accesului la informație în vederea stabilirii adevărului, marea temă în care secretul profesional al avocatului poate fi inclus.

Accesul la informație în vederea stabilirii adevărului presupune egalitatea de arme între părți – ea nu există în plan legislativ.

Toate elementele – situații cu care se confruntă avocații când este vorba despre păstrarea secretului professional – trebuie aduse la nivel de barou, uniune, trebuie centralizate –  această cazuistică  să stea la baza unor inițiative de modificare legislative pentru a a se corecta anumite situații care ar putea apărea nu neapărat de rea credință.

10.55 – Avocat Dan Chertes, Baroul Cluj:

Ne adunăm aici ca să ne plângem unul altuia de ce ni se întâmplă, până într-un punct este ok, până la momentul în care lăsam să se reglementeze anumite aspecte care ne fac un deserviciu.

Reglementarea prin care la congresul trecut ne lăudam ca a trecut legea 25/2017, modernizarea legislației profesiei – modificarea în privința secretului profesional ridică mai multe întrebări decât rezolvă soluții. Reglementarea nu a dus la o protecție a avocaților față de presiunile organelor judiciare de a divulga secretul.

Problema vine și de la definirea secretului profesional – trebuie stabilit ce avem voie și ce nu avem voie sa divulgăm.

10.46 – Un avocat de la baroul Prahova prezintă un caz ce are legatură cu interceptările:

Situatie în practică – un avocat care a fost interceptat într-un caz de divorț, un alt coleg a adus aceste interceptări ca probe cu înscrisul.

Limitați pe cât puteți aceste interceptări care nu sunt ok față de tine ca avocat.

Din păcate, interceptarile încep sa fie luate în considerare ca probă.

10.43 – Doamna Emanuela Andronescu, Decan Barou Prahova:

Secretul profesional este un privilegiu nu numai al avocaților ci și al cetățenilor, în general.

Interceptări ilegale ale clienților.

CEDO, cauza în care s-a hotărât ca interceptarea ilegală între avocat si client aduce atingere secretului profesional.

CEDO a sancționat Rep. Moldova pentru încălcari ale secretului profesional al avocaților.

Interceptările care au loc în momentul de față aduc o atingere a vieții private – trebuie să facem front comun pentru a stopa aceste interceptări ale avocaților.

10.38 – Ia cuvântul un avocat de la Baroul Dolj: În 1928 a avut loc un congres al avocaților la Craiova ce a avut ca temă secretul professional al avocaților. Avocații realizau la vremea respective broșuri care făceau referire la legislație și veneau cu îmbunătațiri la aceasta.

10.30 – Dna. Av. Maria Ślązak subliniază: Apelez la Baroul din București să susțină documentul CCBE cu privire la secretul avocaților.

10.19 – Dna. Av. Maria Ślązak (Polonia) ia cuvântul:

Felicită România centenară.

Îl felicită pe domnul Președinte Gheorghe Florea pentru speech-ul său.

Secretul profesional este tratat cam flexibil de guvernele noastre.

Trăim acum în vremuri dificile – terorism, națiuni amenințate de terorism.

Societatea susține inițiativele guvernului de a nu menține secretul profesional – o prima problemă, cum o rezolvăm?

Fiecare avocat trebuie să se exprime despre acest subiect – politicienii trebuie să înțeleagă că nu este privilegiul avocaților ci al cetățenilor (se referă la secretul profesional).

Confidențialitatea servește statul de drept, formează baza de încredere intre avocat și client, dacă nu există comunicare pe baze confidențiale atunci nu există statul de drept, democrație.

Vreau să mulțumesc avocaților delegați pentru activitatea in CCBE, au avut influență în multe documente în CCBE.

CCBE este recunoscut pe toate continentele – aici se face lobby intens în interesul statului de drept, în interesul cetățenilor.

10.11 – Domnul Președinte Florea face apel ca dezbaterea să fie interactivă.

10.10 – Dl.  Av. Ranko Pelicarić:

Clientul trebui să prezinte avocatului toate detaliile, confidențialitatea este atât în beneficiul justiției cât și al clientului.

CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe – Consiliul Barourilor și Societăților de Avocatură din Europa) condamnă situatii în care avocații nu se situează de partea celor care nu luptă împotriva terorismului și spălării banului.

Avocații trebuie să asigure statul de drept.

Misiunea unui avocat independent se bazează pe încrederea clientului, clientul trebuie sa aibă încredere totala in avocatul său și să nu creadă în niciun moment că această încredere a fost tradată.

10.08 – Dl Ranko continuă:

Protecția este o componentă importantă care garantează dreptul la un proces echitabil.

9.57 – Dl.  Av. Ranko Pelicarić preia cuvântul:

Felicită tema congresului
Felicită România centenară
Vorbește despre secretul profesional al avocatului care trebuie sa fie în interesul clientului, dar cu respectarea legilor.

 

9.54 – Dl Florea: Aseară presa din România a avut onoarea de a se fi acceptat un interviu cu modul în care Consiliul Birourilor Europene apreciază conlucrarea cu avocatura din România. Interviul a vizat numeroase întrebări cu anchete în curs din România. Pozițiile celor doi confrați care iubesc avocatura au fost răspunsuri care au clarificat o problemă – avocații români nu au conlucrat instituțional cu serviciile. Acolo unde se descoperă legea trebuie sa își spună cuvântul fără să se eticheteze la modul general profesia de avocat.

9.49 – Poate secretul profesional să camufleze interese ilegale ale clientului sub pretextul că informațiile pe care le-a comunicat sunt sub influența secretului profesional? Lucrurile sunt complicate.

Despre România – avocați si colaboratori ai unei firme panameze au oferit consultanta au protejat interesele unor oligarhi care au exportat profiturile în offshore- Sursa: risepeoject
Operațiuni de spălare a banilor in paradisuri fiscale.
Fiecare avocat trebuie să fie conștient că orice secret va fi desconspirat – aduce fiori pentru anumiți avocați.
Astfel de consultanță nu poate fi sub secret profesional.

Sunt pasibili de pedeapsă exact ca și clienții lor.

Atât avocații cât si clienții trebuie să înțeleagă că avocații nu trebuie să fie păartași la încălcarea legii. Ajutorul pentru client trebuie să se încadreze în limitele legii.

 

9.42 – Domnul Florea continuă:

Transparența nelimitată trebuie să fie conștientizată. Orice secret va fi deconspirat.
Ce act este acoperit de secretul profesional?
Tehnologia dizvolă granițele dintre profesii alăturate care lucrează cu avocații ?
Exista o reglementare a parlamentului Europan  din 13 decembrie 2017 ce invită statele sa emită orientări privind interpretarea și aplicarea privilegiului juridic și să delimiteze consilierea juridică tradițională și pe cei care oferă servicii avocatiale.
Avocatul trebuie să își cunoasca limitele sale profesionale

 

9.37 –  Președintele UNBR, domnul Gheorghe Florea în introducere pune o serie de întrebări, respectiv:

Există o mărire și o decădere a secretului profesional al avocatului?

Există o interpretare contemporană a acestui principiu?

Care este spectacolul judiciar global?
Declin sistematic al secretului profesional?
Cauze multiple – legislație agresivă împotriva spălării banilor, crimei organizate, terorismului.
Există o tehnologie a informației care permite scurgeri de informații într-un concert subordonat transparenței?
Publicitatea excesivă a dosarelor.
Minimalizarea de autorități a rolului avocatului – redus la calitate de complice a clientului în manipularea justiției!
Dacă urmăriți știrile constatăm că despre cele mai răsunătoare dosare secretul profesional a devenit o cheie a emisiunilor de stiri: Panama Papers, perchezitiile la avocatul lui Trump, cazul Sarkozy.
Există în continuare temeiuri pentru a se respecta secretul profesional?
Tema care are drept paradigmă ca avocații sunt mereu în vizorul autorităților și pentru secretele pe care le păstrează. Vedeti ce se intampla în SUA, perchezițiile la avocatul lui Trump.
Si secretul profesional al avocatului este atins de globalizare.
Epoca instantaneității informatiei- informația este facută să circule

 

9.31 – Călin Andrei Zamfirescu: vorbește despre secretul avocaților „Secretul profesional – valoarea supremă a profesiei de avocat”

9.05 – Începe congresul: se prezintă delegații inclusiv cei doi invitați:

Dl.  Av. Ranko Pelicarić (Croația), vicepreședinte al CCBE, ce va vorbi despre: ”Preocupări actuale ale CCBE pentru întărirea garanțiilor principiului secretului profesional al avocatului” și

Dna. Av. Maria Ślązak (Polonia), vicepreședinte al Comitetului PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale) al C.C.B.E pentru probleme privind avocații din Europa Centrala si de Est, ce va aborda subiectul: ”Probleme actuale privind secretul profesional al avocatului în țările din Europa Centrală și de Est”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here