UNNPR / Un protocol pentru liniștea moștenitorilor

Printr-un protocol încheiat între UNNPR și Depozitarul Central, notarii publici vor putea obține cu ușurință sumare de cont, care să ateste toate deținerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate. Procesul lung și extrem de anevoios, de până acum, prin care se făceau succesiunile pentru includerea în certificatele de moștenitor a tuturor bunurilor persoanelor decedate, inclusiv certificare de acțiuni, subscrise la diferite SC sau societăți de investiții financiare, va fi înlocuit de o simplă cerere la notar de verificare la Depozitarul Central.În baza acestei solicitări, moștenitorii vor intra în posesia tuturor documentelor necesare pentru dezbaterea succesiunii și includerea la masa succesorală împreună cu toate celelalte titluri de proprietate și alte instrumente financiare deținute de defunct.

„Acest parteneriat este un pas important înspre eficientizarea operaţiunilor de transfer al tuturor drepturilor de proprietate în cazurile de succesiune. Procesul va fi mult mai facil şi se asigură, astfel, posibilitatea efectuării transferului instrumentelor financiare într-un termen mai rapid. Această colaborare reconfirmă preocuparea pentru optimizarea serviciilor oferite şi pentru întâmpinarea nevoilor deţinătorilor”, a mărturisit Silvia Buicănescu, director general al Depozitarului Central.