UNNPR Concurs de admitere în funcția de notar public, 06 și 08 decembrie 2021

Prin Dispoziția Președintelui nr. 51/10.09.2021, sa stabilit organizarea concursului de admitere în funcția de notar public în zilele de 6 și 8 decembrie 2021.
Taxa de înscriere pentru participarea la concursul de admitere este în cuantum de 4.000 lei/candidat și se achită în contul numărul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR sucursala Plevnei București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193). Copia foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public se depune la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul pentru care se candidează în perioada 23 septembrie 4 noiembrie 2021.

Anexăm lista posturilor vacante pentru care se organizează concursul de admitere în funcția de notar public, evidențiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe județe, circumscripții judecătorești și pe localități.