UNNPR Anunț privind stabilirea datei examenului/concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar

Institutul Notarial Român organizează la data de 21 ianuarie 2022 examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.

Taxa de înscriere pentru participarea la examen/concurs este în cuantum de 3900 lei/candidat. Taxa de înscriere pentru participarea la examen/concurs se achită în contul Institutului Notarial Român (CUI 26781193) RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR – Sucursala Plevnei Bucureşti.

Copia ordinului de plată/foii de vărsământ se va anexa la dosarul de înscriere la examen/concurs.

Dosarul de înscriere la examenul sau la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar se depune personal sau prin mandatar cu procură autentică și specială, în perioada 8 noiembrie – 22 decembrie 2021, la sediul Camerei în a cărei circumscripţie se află postul pentru care candidează, în timpul programului de lucru cu publicul al acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here