UNNPR Anunț privind concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 44/3.09.2019 s-a solicitat Institutului Notarial Român organizarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, iar prin Decizia Biroului Executiv al Consiliului Uniunii nr. 331/3.09.2019 s-a stabilit organizarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale în ziua de 30 octombrie 2019.

Taxa de înscriere pentru participarea la concurs a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale nr. 45/3.09.2019 și este în cuantum de 4.000 lei/candidat și se achită în contul numărul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR sucursala Plevnei – București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193). Copia foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la concurs.

Dosarul de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale se depune, la Camera în a cărei circumscripție se află postul pentru care se candidează, în perioada 16 septembrie – 11 octombrie 2019, inclusiv.

Anexăm lista posturilor vacante pentru care se organizează concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, evidențiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe județe, circumscripții judecătorești și pe localități.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here