Uniunea Națională a Notarilor Publici din România: Examen de definitivat – sesiunea 2021

Prin dispoziția Președintelui Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 40/13.07.2021 a fost stabilită organizarea în zilele de 06 și 08 septembrie 2021 a examenului de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate noilor stagiari, posturi aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1848/C/23.03.2021, modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 3726/C/06.07.2021.

Taxa de înscriere pentru participarea la examenul de definitivat este în cuantum de 3000 lei/candidat și se achită în contul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR Sucursala Plevnei – București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193).

Copia ordinului de plată / foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen.

Dosarul de înscriere la examenul de definitivat se depune la sediul Camerei, în a cărei circumpscripție se află postul pentru care s-a susținut examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, în perioada 21 iulie – 6 august 2021, în timpul programului de lucru cu publicul al Camerei.

Anexăm lista locurilor pentru care se organizează examenul de definitivat, evidențiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe județe, circumpscripții judecătorești și pe localități. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here