Uniunea Națională a Barourilor din România, eficientizarea cheltuielilor în 2016

Din cel mai recent raport privind situaţia financiar-contabilă a UNBR, rezultă că instituția a gestionat corespunzător fondurile economice, datorită reducerii cheltuielilor cu personalul și a celor cu subvenții.

Chiar dacă în 2016 s-a inregistrat un deficit la activitatea fără scop patrimonial, acesta a fost cu peste 40 % mai mic decât în anul 2015, ceea ce înseamnă că deficitul a fost cu aproximativ 900.000 de lei mai mic în 2016 decât în 2015.

“Acest fapt se datoreaza in principal reducerii cheltuielilor cu personalul si a cheltuielilor cu subventia INPPA ( in anul 2015 subventia a cuprins 2 ani )”, se arată în raportul publicat pe www.unbr.ro.

Mai mult decât atât, veniturile UNBR au însumat anul trecut aproximativ 8.000.000 de lei, iar cheltuielile au avut valoarea de peste 7.000.000 de lei, ceea ce înseamnă că în anul 2016, UNBR a cheltuit cu peste 1. 000.000 de lei mai puțin, ceea ce reprezintă excedentul exercițiului.

Dacă la activitățile fără scop patrimonial s-a înregistrat deficit, la acrtivitățile economice s-a înregistrat un excedent în valoare de 2.365.637 de lei, valoare ce este cu aproape 2% mai mică față de anul 2015 când excedentul a fost de 2.409.882 de lei.

„Apreciem necesar să precizăm că cheltuielile pe care UNBR a fost obligată să le efectueze periodic cu organizarea pe plan intern a acțiunilor prevăzute în legea de organizare a profesiei de avocat (ședințe ale Comisiei Permanente, ale Consiliului UNBR și Congresul Avocaților), participarea sa la cele mai importante acțiuni pe plan internațional, precum și cu plata cotizației la organismele europene și internaționale ale avocaturii, au fost destul de costisitoare”, se precizează în raport.

Documentul mai cuprinde și precizarea conform căreia majoritatea cheltuielilor s-au încadrat în sumele planificate, astfel că acolo unde au fost depășite prevederile bugetare, la rectificarea din decembrie 2016 s-au efectuat corelărilenecesare pentru echilibrarea situației.

Raportula fost întocmit de Av. MIHALCEA ALEXANDRU, Baroul BUCUREȘTI, Av. MAREȘ MIHAI, Baroul BUCUREȘTI, Av. ANGHEL CRISTIANA MIHAELA, Baroul CONSTANȚA. În raport se conchide, de către Comisia Centrală de Cenzori că activitatea gestionară a UNBR din anul 2016 a fost pozitivă datorită gospodăririi corecte a fondurilor existente, deși în continuare este necesară o perfecționare a activității de organizare și conducere a avocaturii.

Întreg raportul privind situaţia financiar-contabilă pe anul 2016 a Uniunii Naţionale a Barourilor din România poate fi vizualizat aici: Raportul-cenzorilor-2016