Undă verde la mutilarea monumentelor istorice. Analiza propunerilor de modificare a Legii 50/1991

Proiectul de lege al deputaților social-democrați – semnat inclusiv de parlamentarii Florin Iordache și Ion Călin – înseamnă, esențialmente, dezincriminarea acțiunii de intervenție neautorizată asupra monumentelor istorice. Conform acestuia, orice lucrare executată asupra unei clădiri încadrate în patrimoniul istoric național nu va mai fi considerată infracțiune, ci contravenție, cu un obiectiv ca majoritatea dintre litigii să nu mai ajungă în instanță, urmând a fi soluționate prin aplicarea unei amenzi. Temeiul invocat de inițiatori este acela al dosarelor penale întocmite proprietarilor pentru realizarea unor lucrări de reparații, fără înaintarea unor solicitări către autoritățile abilitate. Exemplul adus în discuție este argumentat prin faptul că respectivii au înfăptuit lucrări de urgență, necesare pentru siguranța clădirii, și cu toate acestea au fost sancționați conform legii construcțiilor.

Principala vulnerabilitate a acestei argumentații ține, în bună măsură, de calitatea lucrărilor realizate, dar mai ales de distincția conceptuală între renovare și restaurare, potrivită pentru un monument istoric fiind cea de-a doua și nicidecum prima dintre operațiuni. Culpele la care deputații juriști fac referire prezintă o incidență exponențial crescută pentru distrugerea monumentelor, prin lucrări ce contravin calității acestuia de componentă patrimonială salvgardată de legislația în vigoare. Drept urmare, nu trebuie pierdut din vedere faptul că autorizațiile sunt menite tocmai a fi acordate unui proiect, deci inerent prin analizarea tehnicilor ce urmează a fi aplicate pe întreaga durată a lucrărilor.

Odată calificat drept monument istoric, un edificiu de această anvergură devine parte integrată a identității culturale a spațiului în care se află, prin urmare proprietarul nu mai poate dispune de aspectul clădirii după bunul plac. Această realitate consfințită legislativ este pe cale să devină parte a istoriei recente prin abrogarea, din prezenta lege, a articolului care prevede închisoare de la trei luni la un an pentru lucrări executate fără aprobare. Reține atenție în acest sens inclusiv capacitatea discutabilă a administrației publice locale de colectare a resursei bugetare, existând numeroase cazuri în care taxele și impozitele locale sunt colectate cu întârziere, precum și temporizarea plății amenzilor până la prescriere.

Dacă este să realizăm o analiză comparată între legislația românească și cea europeană cu privire la monumentele istorice, se poate observa faptul că patrimoniul din statele occidentale este conservat tocmai prin aplicarea unor reglementări stricte în materie, și nu prin relaxarea până la aneantizare a corpului de lege. România riscă, în lumina logicii evenimențiale, să repete situația repugnabilă din timpul regimului comunist, când identitatea arhitectonică națională a fost supusă unui amplu proces de epurare stilistică, rezultatul fiind acela al mutilării sau distrugerii centrelor istorice. Intoleranța regimului comunist față de variațiunea arhitecturală s-a materializat prin nivelarea compozițională, dar mai ales prin delicte de distrugere a unor clădiri emblematice pentru istoria națională.

În final dar nu în ultimul rând, faptul că actualmente dezbatere interinstituțională face pași concreți către un grad crescut de permisivitate față de atentarea la integritatea patrimoniului național ridică puternice semne de întrebare cu privire la impactul pe care o astfel de prevedere ar avea-o. Primii ani ai tranziției au expus o Românie cu orașe gri, dar mai ales cu construcții inadecvate și monumente în paragină sau chiar mutilate. Urmare a proiectul de lege pentru amendarea legilor construcției, în România Centenară se pregătește o toleranță instituțională față de distrugerea patrimoniului și inerent față de ștergerea istoriei.

Pentru buna informare a opiniei publice, vom prezenta, în următoarele patru zile, punctul de vedere a patru case de avocatură cu expertiză solidă în domeniile real estate și construcții: 

Popovici Nițu Stoica & Asociații

 

 

 

Pavel, Mărgărit și Asociații

 

 

Rădulescu & Mușoi | Attorneys at Law

 

 

 

SCA Trofin si Asociații

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here