Un nou deadline pentru avocatii restantieri

Avocatii care nu au achitat taxele si contributiile datorate bugetului Baroului Bucuresti, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor vor fi suspendati din profesie incepand cu data de 01 septembrie 2015, arata un anunt publicat recent pe site-ul Baroului Bucuresti.

Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor obligatia de plata a restantelor la taxele si contributiile datorate bugetului Baroului Bucuresti, U.N.B.R. si Filialei Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor, cu precizarea ca de la data de 01.09.2015, Consiliul Baroului Bucuresti va proceda la aplicarea masurii suspendarii din profesie a avocatilor restantieri, in conformitate cu dispozitiile art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicata”, precizeaza sursa citata.

Totodata, Consiliul Baroului Bucuresti reaminteste avocatilor ca au obligatia de a depune la dosarul profesional copii legalizate ale actelor de studii, respectiv diploma de licenta si foaia matricola, in conformitate cu dispozitiile Deciziei nr.58/2009 a Consiliului U.N.B.R..

Potrivit dispozitiilor art.1 pct. 2 din Decizia nr.58/2009 a Consiliului U.N.B.R., nerespectarea prevederilor mai sus mentionate constituie abatere disciplinara.