UE adopta norme menite sa garanteze asistenta judiciara in cadrul proceselor penale

La 13 octombrie 2016, Consiliul si-a dat acordul final in ceea ce priveste directiva privind dreptul la asistenta judiciara al cetatenilor suspectati sau acuzati de o infractiune si al celor care fac obiectul unui mandat european de arestare.

Directiva propusa stabileste normele minime referitoare la dreptul la asistenta judiciara al persoanelor suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale, care sunt private de libertate, precum si intr-o serie de alte situatii. Aceasta asigura, de asemenea, faptul ca asistenta judiciara este pusa la dispozitie in cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare, in anumite conditii, atat in statul de executare, cat si in cel emitent.

„Pentru un proces corect, accesul la un avocat este esential. Prin definirea cerintelor minime pentru furnizarea de asistenta judiciara, aceasta directiva va contribui la realizarea acestui obiectiv, pentru o justitie accesibila tuturor, indiferent de nivelul veniturilor. De asemenea, am convingerea ferma ca directiva va creste nivelul increderii reciproce dintre tarile europene si, implicit, al cooperarii in materie penala.” – Ministrul Žitňanská, din partea presedintiei slovace

Noile norme privind furnizarea de asistenta judiciara vor contribui la o justitie accesibila tuturor.

Fata de propunerea Comisiei, domeniul de aplicare al directivei a fost extins pentru a include dreptul la asistenta judiciara in toate etapele procesului penal, in anumite conditii. Propunerea initiala prevedea numai dreptul la asistenta judiciara provizorie, menit sa acopere exclusiv etapa initiala a proceselor penale, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive privind asistenta judiciara.

Pentru a stabili daca o persoana are dreptul la asistenta judiciara, tarile UE vor fi in masura sa utilizeze criteriul starii materiale si criteriul temeiniciei. „Criteriul starii materiale” urmareste sa evalueze daca persoana intr-adevar nu dispune de resurse suficiente pentru a plati asistenta judiciara, iar „criteriul temeiniciei” permite sa se evalueze daca acordarea asistentei judiciare ar fi in interesul justitiei, in functie de circumstantele cauzei.

Textul a fost aprobat de catre Parlamentul European la 4 octombrie. Adoptarea finala de astazi a Consiliului pune capat procedurii legislative. Dupa publicarea in Jurnalul Oficial, statele membre vor avea la dispozitie 30 de luni pentru a transpune directiva in legislatia lor interna.

Regatul Unit si Irlanda au decis sa nu participe la aceasta directiva, iar Danemarcei i se aplica automat o clauza de neparticipare la legislatia din domeniul justitiei si afacerilor interne.

 Foaie de parcurs privind drepturile procedurale

Aceasta directiva este ultimul text juridic prevazut ca parte a foii de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate in cadrul procedurilor penale, adoptata de Consiliu in noiembrie 2009.

Obiectivul foii de parcurs a fost acela de a garanta ca toti cetatenii implicati in proceduri penale intr-un stat membru beneficiaza de anumite drepturi procedurale minime pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Acest lucru ar trebui sa consolideze totodata increderea reciproca intre autoritatile judiciare din Uniunea Europeana, incurajand astfel si aplicarea unor instrumente precum mandatul european de arestare.

Au fost adoptate deja alte cinci masuri pe baza foii de parcurs:

– dreptul la interpretare si traducere (Directiva 2010/64);

– dreptul la informare (Directiva 2012/13);

– dreptul de a avea acces la un avocat (Directiva 2013/48);

– prezumtia de nevinovatie (Directiva 2016/343); si

– garantiile speciale pentru copii (Directiva 2016/800).