Țuca Zbârcea & Asociații obține sesizarea CJUE într-un litigiu de achiziții publice în domeniul tehnologiilor medicale inovatoare

Țuca Zbârcea & Asociații obține sesizarea CJUE într-un litigiu de achiziții publice în domeniul tehnologiilor medicale inovatoare, litigiu aflat pe rolul Curții de Apel Cluj și care vizează legalitatea specificațiilor tehnice restrictive din caietul de sarcini, motivat de „necesitatea obiectivă” a autorității contractante.

Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea formulată de către echipa de avocați a Țuca Zbârcea & Asociații privind o trimitere preliminară în fața CJUE în cadrul unui litigiu național, având ca obiect contestarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și restricționarea accesului ofertanților la procedura de atribuire, pe considerente ce țin de marja de apreciere a autorității contractante în definirea propriilor necesități obiective.

Litigiul de fond analizează congruența dintre marja de apreciere a autorității contractante în stabilirea propriilor necesități obiective, care fundamentează procedura de atribuire și imperativul respectării principiilor fundamentale care guvernează sediul materiei, consacrate atât în dreptul intern, cat și în dreptul unional.

În fața instanței naționale, autoritatea contractantă s-a prevalat de marja de apreciere de care dispune în definirea cadrului procedurii de atribuire, invocând interdicția cenzurării criteriilor restrictive, pe considerente de oportunitate a achiziției.

În fundamentarea cererii de recurs, avocații Țuca Zbârcea & Asociații au solicitat sesizarea CJUE, argumentând relevanța tranșării raportului dintre (i) necesitatea obiectivă a autorității contractante, care ar trebui determinată a priori publicării documentației de atribuire, în corelare cu specificațiile tehnice restrictive din documentația de atribuire și (ii) principiul transparenței și al liberului acces al ofertanților la procedura de atribuire, raportat la elementele de fapt relevante pentru Curte.

Strategia și reprezentarea reclamantului, un important actor în industria robotică medicală, sunt asigurate în fața instanței de recurs de către o echipă de avocați ai Țuca Zbârcea & Asociații specializată în contencios administrativ și proceduri de achiziție publică, echipă coordonată de Christina Vlădescu (avocat partener, Litigii). Din echipa de avocați implicați în acest dosar fac parte Iuliana Leon (avocat senior coordonator, Achiziții Publice) și Luciana Duțu (avocat senior, Litigii).

„Solicitarea  de trimitere preliminară a fost încuviințată de Curtea de Apel Cluj, care a admis cele trei întrebări preliminare propuse și a dispus sesizarea CJUE, reținând, deopotrivă, caracterul urgent al procedurii în fața instanței naționale. Importanța demersului în fata CJUE este reliefată și de faptul că instanțele naționale au fost, în general, rezervate în a statua asupra exercitării discreționare a marjei de apreciere a autorității contractante, în contextul în care jurisprudența CJUE recunoaște constant această prerogativă volatilă a autorității contractante”, a declarat Christina Vlădescu.


Echipa de litigii și arbitraje a Țuca Zbârcea & Asociații este una dintre cele mai titrate din România, potrivit ghidurilor juridice internaționale – Chambers & Partners, Legal 500 și Global Arbitration Review (GAR), care plasează Țuca Zbârcea & Asociații în fruntea plutonului firmelor de avocatură specializate în soluționarea diferendelor.