Țuca, Zbârcea & Asociații – Buletin drept imobiliar

Efectele suspendării PUZ-urilor coordonatoare

În ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 26 februarie 2021 au fost adoptate o serie de hotărâri („Hotărârile C.G.M.B.”) care vizează suspendarea Planurilor Urbanistice Zonale coordonatoare ale sectoarelor 2, 3, 4, 5 și 6 ale Municipiului București („PUZ-urile coordonatoare”).

  1. Durata suspendării PUZ-urilor coordonatoare

Deși inițial s-a propus ca suspendarea să opereze pe o perioadă de 2 (doi) ani, această durată fiind scurtată apoi la 3 (trei) luni, prin Hotărârile C.G.M.B. s-a ajuns la o „soluție de compromis”, astfel că suspendarea PUZ-urilor coordonatoare s-a aprobat în final pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni de la data intrării în vigoare a Hotărârilor C.G.M.B.

  1. Efectele suspendării PUZ-urilor coordonatoare

Pe perioada suspendării, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/ desființare care vor fi emise de Primarul General al Municipiului București și de Primarii sectoarelor Municipiului București vor respecta prevederile documentațiilor de urbanism anterioare hotărârilor de aprobare a PUZ-urilor coordonatoare. Această soluție nu este la adăpost de critici, generând dificultăți în identificarea în concret a documentației aplicabile pe perioada suspendării, precum și multiple implicații în ipoteza obligativității raportării la Planul Urbanistic General al Municipiului București (i.e. document ce reflectă realitatea de la nivelul anului 2000).

Față de propunerile inițiale, Hotărârile C.G.M.B. au corectat parțial un aspect esențial în legătură cu impactul suspendării asupra procedurilor de autorizare aflate în curs. În acest sens, suspendarea PUZ-urilor coordonatoare nu va afecta certificatele de urbanism pentru autorizare emise anterior adoptării Hotărârilor C.G.M.B. și nici autorizațiile de construire/ desființare aflate în curs de emitere și pentru care au fost obținute deja certificate de urbanism în baza PUZ-ului coordonator.

Rămâne în continuare neclar regimul aplicabil cererilor pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru autorizare aflate în curs de soluționare la data Hotărârilor C.G.M.B., în privința cărora Hotărârile C.G.M.B. se mulțumesc să indice doar faptul că vor fi soluționate conform legislației specifice în vigoare.

  1. Aspecte procedurale

Pe perioada suspendării, Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor analiza neconcordanțele cu legislația aplicabilă în domeniul urbanismului la nivel de unitate teritorială reglementată (UTR), în vederea identificării situațiilor neconforme, iar în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârilor C.G.M.B., aceștia vor comunica public unitățile teritoriale reglementate în care au fost identificate neconcordanțe cu legislația aplicabilă în domeniul urbanismului.

La expirarea celor 90 (nouăzeci) de zile, Primarul General și aparatul de specialitate vor organiza dezbateri publice în vederea identificării soluțiilor optime de reglementare urbanistică.

Editori

Avocaţii noştri specializaţi în Drept imobiliar coordonează, printr-o abordare interdisciplinară, o varietate de tranzacţii complexe, de la vânzarea-cumpărarea de proprietăţi, finanţarea, închirierea şi concesionarea proprietăţilor, asigurarea proprietăţilor, până la consultanță de specialitate privind construcţiile publice şi private, lucrările publice, dezvoltarea şi investiţiile în proprietăţi imobiliare, ipotecile şi garanţiile colaterale asupra proprietăţilor imobiliare, punerea în executare şi recuperarea garanţiilor, crearea de joint ventures şi leasing privind toate tipurile de proprietăţi, îndeosebi proiecte imobiliare rezidenţiale şi de birouri. Firma acţionează în numele unor fonduri de investiţii, dezvoltatori, utilizatori finali, bănci şi investitori, fiind implicată în mod activ în aspectele legate de obţinerea titlurilor de proprietate, negocierea şi redactarea documentelor aferente proceselor de vânzare-cumpărare sau altor tranzacții imobiliare şi, ori de câte ori este necesar, asigură reprezentare în proceduri litigioase sau în cadrul măsurilor de instituire a sechestrului, a falimentului sau altor măsuri.

Răzvan Gheorghiu- Testa – Avocat asociat

+4 021 204 88 96

razvan.testa@tuca.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here