TAX ALERT Biriș Goran: Ordinul MFP pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020

CONTEXT

În data de 30 iulie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordinul MFP nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 („Ordinul nr. 2206/2020”).

DOMENIUL DE APLICARE

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 se aplică de către contribuabilii care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Termenul pentru depunerea raportărilor contabile este de cel târziu 30 septembrie 2020.

CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA ORDINUL NR. 1802/2014

Prevederile Ordinului nr. 2206/2020 introduc clarificări referitoare la modul de determinare al amortizării imobilizărilor.

Astfel, contribuabilii care decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului pentru imobilizărilor corporale deținute, vor determina cheltuiala cu amortizarea pe baza valorii activului, corectată cu ajustările impuse de modificarea respectivei politici contabile.

Mai mult, amortizarea imobilizărilor nu este nici întreruptă, nici diminuată pe perioada neutilizării acestora.

CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA ORDINUL NR. 2844/2016

Prevederilor Ordinului nr. 2206/2020 aduc modificări Planului de conturi care constau în introducerea următoarelor conturi:

  • Contul #4413 „Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale”, prin intermediul căruia se ține evidența sumelor adiționale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale”;
  • Contul #6565 „Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiţii imobiliare”, prin intermediul căruia se ține evidența cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiţii imobiliare, potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing”;
  • Contul #693 „Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale”, prin intermediul căruia se ține evidența sumelor adiționale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale”;
  • Contul #7565 „Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiţii imobiliare”, prin intermediul căruia se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiţii imobiliare potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing”.

    N O T I F I C A R E: Acest Tax Alert este furnizat exclusiv în scop informativ și
    nu este destinat a fi considerat o opinie juridică; prin urmare, nu poate fi
    luată nici o decizie bazându-se pe acesta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here